Samtidig som byrådet setter av nesten 100 millioner kroner for å redusere trafikken neste år, har vi klart å erstatte bilturer uten at det har kostet skattebetalerne en krone. Mobilitet er kjernen i vår virksomhet, og ordet nevnes hyppig i forbindelse med satsingen på bilfritt byliv. Likevel følger vi en forskrift som ikke nevner mobilitet overhodet. 

Debatten om bilfritt innenfor Ring 3 går i Avisa Oslo. Arkitektene mener det gårfolket er delt, og byrådet minner oss på at de vil redusere biltrafikken i byen med en tredel innen 2030. 90 millioner kroner er satt av fra byrådets side til trafikksikring og trafikkreduksjon neste år, og sentralt i debatten står mobiliteten, og hvordan denne skal forbli høy når biltrafikken skal ned.

Arkitektene etterlyste i sitt innlegg et dytt» av innbyggerne over til bærekraftig transport. En oppdatert forskrift som gjør at vi sammen med kommunen kan teste ut tiltak som gjør det enklere å bevege seg rundt i byen, og samtidig gjøre det kjipere å kjøre bil, vil være et dytt i den retning. Vi er klare til å teste og utvikle nye mobilitetsløsninger, spørsmålet er om byrådet tør å dytte?

LES OGSÅ: Vil ha bilfritt Oslo innen ti år: Slik kan det se ut

Elsparkesykkel påvirker bilbruk

I en global brukerundersøkelse vi gjennomførte i juli oppga hele 57 prosent av de norske respondentene at bruken av elsparkesykkel hadde påvirket egen bilbruk, i større eller mindre grad. 67 prosent sier og at de kombinerer elsparkesykkelen med kollektivtrafikk. Samtidig følger vi nå en forskrift som ikke nevner ordet mobilitet en eneste gang, og det tror jeg er til hinder for at disse andelene øker.

I følge Fluctuo, hvor alle operatørene unntatt Ryde rapporterte inn bruksdata, ble det gjennomført 8,76 millioner turer med delte elsparkesykler i Oslo i 2021. Det tilsvarer 24.000 turer om dagen - hver dag, hele året. I tillegg kommer Rydes turer. 

Utviklingen i bruksmønster tyder på at stadig flere bruker delte elsparkesykler som en del av sin daglige pendlerrute. Vi har ca 217.000 unike brukere i Oslo, som i år har tilbakelagt mer enn 7,1 millioner kilometer på våre elsparkesykler. Her er det mange kilometer som potensielt hadde vært bilturer, og med en mer mobilitetsvennlig forskrift kunne vi bidratt enda mer.

Vi deler tall med kommunen hver måned, og det er en tydelig trend - høy utnyttelse av hver enkelt elsparkesykkel, spesielt i rushtid, 7-9 og 15-17. Sagt med andre ord så er etterspørselen der, men vi får ikke levere et tilstrekkelig tilbud - det begrenser mobiliteten. 

Delta i OsloDebatten

Har du en mening om denne saken, eller et annet tema? Send inn ditt debattinnlegg her

Oslo-folk har mange meninger om byen sin, og Avisa Oslo ønsker å publisere flere personlige og originale innlegg som beriker samfunnsdebatten.

Vi vil ikke kreve åpent om natten

Betyr det at vi vil tilbake til over 20. 000 elsparkesykler og fullt frislipp? Absolutt ikke. Men om vi virkelig skal kunne bidra til å opprettholde mobiliteten samtidig som bilavhengigheten skal ned, så bør om ikke annet forskriften bli mer fleksibel og åpen for testing. Vi vil ikke kreve åpent om natten, men vi vil gjerne teste det ut om kommunen finner det forsvarlig - slik som Trondheim har gjort med stor suksess i høst.

Oslo valgte i fjor å trekke i nødbremsen for vår bransje, men nå mener vi det er på tide å slippe litt opp på bremsen. Vi vil bidra til et reelt mobilitetsskift, men det er vanskelig slik situasjonen er nå. Forskriften vår nevner ikke mobilitet, bilene får herje fritt, og vi må bruke tiden på å krangle om fortauene fordi veiene er for farlige. Vi vil gjerne erobre veiene og fjerne bilene, men da trenger vi et byråd som faktisk tør å satse på nye former for mobilitet.

Vi er ikke lengre et ukjent og spennende leketøy for byens innbyggere. Vi erstatter bilturer, vi reduserer behovet for parkeringsplasser i byen, og vi har blitt en del av folks reisehverdag. Det bør også forskriften vi følger reflektere. 

Les flere debattinnlegg og Oslo-historier på Avisa Oslos debattside Oslodebatten

Les også

Foreslår bilfritt innenfor Ring 3: Ingen gjennomkjøring, med ett unntak

Les også

Bompenger er blitt svaret på alt, og systemet vakler

Les også

Transportforskere: Prisen på enkeltbilletter støter vekk passasjerer

Les også

Stygt redd for at historien om Damplassen avslører MDGs nye metode