I forrige uke påpekte jeg hvordan det er lite samsvar mellom Høyres boligløfter nå i forkant av et nytt kommunevalg, og den stemmegivningen og linja de har lagt seg på i byutviklingspolitikken i Oslo bystyre denne perioden. Det var ikke overraskende at denne påpekningen var nok til at det rykket til borte på Høyres hus, og både leder av byutviklingsutvalget og byrådslederkandidaten måtte rykke ut for å svare for seg.

I et innlegg i Oslodebatten 20. september forsøker de seg på nok en manøver innenfor boligpolitikken som kunne vært sjarmerende – om det bare ikke var for at Høyres boligpolitikk er en bløff.

LES OGSÅ: Verre og verre med Arbeiderpartiets boligpolitikk i Oslo

Regjeringa som jobbet for de rikeste

Høyre har og vil alltid være et interesseparti for de som er ressurssterke i samfunnet vårt. Det var resultatet etter deres åtte år i regjering og de foregående 18 årene de styrte Oslo. Det er med nettopp dette bakteppet jeg vanskelig klarer å se for meg hvor de har klart å grave frem en omsorg for de som ikke har råd til å kjøpe seg bolig i Oslo i dag.

De sterkeste virkemidlene for å kunne gjøre noe med boligprisene er tiltak som kan gjøres på nasjonalt plan. Det handler om hardere beskatning av bolig, det handler om arveavgift, det handler om boligsosiale verktøy som kommunen skal få tilgang på. I løpet av åtte år med regjeringsmakt valgte de heller å prioritere andre grupper i samfunnet, ved å for eksempel sette ned formuesskatten.

Her må vel alle vi som står utenfor boligmarkedet være glade for at den regjeringa som jobbet for de rikeste er ute, og at en ny regjering er i gang med arbeidet som må gjøres for at kommunene skal få flere verktøy og flere skal kunne komme seg inn på boligmarkedet.

LES OGSÅ: Går til boligkrig med Høyre: – Skjønner ikke hvorfor han ikke er ærlig

Markedet i seg selv ikke er en løsning for folk

De nevneverdige tiltakene som den borgerlige regjeringa gjorde i boligpolitikken handlet om å ta ned kvalitetskravene for nye boliger. Høyre tok til orde for å fjerne krav for kvalitet og størrelse på leiligheter, bygge mindre og dårligere for folk som sto utenfor boligmarkedet. Igjen ser vi at Høyres løsning i politikkområde etter politikkområde er å la markedet ordne opp. De vil fjerne krav og normer som gir politikerne en hånd på rattet, og heller la markedets usynlige hånd bære førstegangskjøperne inn i en splitter ny bolig med vinduer så smale at de nesten ikke ser lyset i enden av tunellen.

Kjære oslofolk, vi vet at markedet i seg selv ikke er en løsning for folk som trenger hjelp. Markedstenkningen til Høyre gagner de Høyre er interesseparti for, de mest ressurssterke i vårt samfunn.

Skakkjørt av Høyres markedstenkning

Når Lae Solberg foreslår flere tusen nye studentboliger, så er det greit å huske på at Høyre gjennom 18 år solgte unna tomter og eiendom som kommunen eide for kortsiktig gevinst. Tomtene og eiendommene som ble solgt unna den gang kunne i dag blitt brukt i samarbeid med Studentsamskipnaden til å få flere studentboliger. Men Høyres markedstenkning gikk først og vi mistet mulighetene vi kunne hatt i dag for å dekke inn studentboligbehovet i Oslo.

Å gjøre noe med et boligmarked som ble skakkjørt av Høyres markedstenkning for flere tiår siden er ingen enkel jobb. I kampen mot en regjering som ville gi mest til de aller rikeste er det ikke enkelt for en kommune alene å åpne opp boligmarkedet for flere. Likevel har Arbeiderpartiet sikret regulering av 29 000 boliger i perioden 2016-2022, mens Høyre på sin side kan vise til kun 12 472 mellom 2011 og 2015.

Arbeiderpartiet har startet opp et historisk arbeid med billigere boliger for oslofolk gjennom Oslobolig, der vi i forrige uke kunne melde at de første leilighetene er under bygging. Vi har også startet opp et arbeid i Plan- og bygningsetaten, der byggebransjens egen bransjeforening er med. Det er full fart i arbeidet med boligpolitikken i Oslo, så la oss ikke bytte det ut med Høyres boligpolitiske bløff.

Les flere debattinnlegg og Oslo-historier på Avisa Oslos debattside Oslodebatten

Les også

20 kvadratmeter hadde passet perfekt

Les også

Nei til høyhus i Oslo. Områdene rundt må ta mer ansvar

Les også

Hvem eier tomme bygg i Oslo?

Les også

En stabeis av de helt sjeldne forandret hele bildet av Oslo