I debatten om undervisning i kjønns- og seksualitetsmangfold mener en lærer i Osloskolen at skolen skal være nøytral, og foreldre har gått sammen om et opprop mot «kjønnsforvirrende undervisning, melder NRK.

Verdier som likeverd, likestilling, demokrati og miljøbevissthet er helt sentrale i læreplanmålene, fordi vi ønsker å lære barna våre hvordan vi skaper en verden som fungerer for alle. Læreplanen harmonerer med verdiene som Pride forfekter om menneskeverd og mangfold.

Pride er politisk, på samme måte som minoriteter gjennom tidene har kjempet for sine rettigheter. Dersom skolen var upolitisk, ville det bety at skolen også måtte vært nøytral i møte med kjønnsdiskriminering og rasisme. Det er en styrke at undervisningen om kjønns- og seksualitetsmangfold utvikler seg.

Delta i Oslodebatten

Har du en mening om denne saken, eller et annet tema? Skriv til fawad@ao.no.

Oslo-folk har mange meninger om byen sin, og Avisa Oslo ønsker å publisere flere personlige og originale innlegg som beriker samfunnsdebatten.

Det er mange måter å snakke med barn om kjønn og seksualitet, og alt tilsier at mer kunnskap, åpenhet og samtaler om kjønnsidentitet og seksualitet med trygge voksne, skaper trygge og inkluderende rammer.

Vi skjønner at det kan føles uvant for både foreldre og barn at disse temaene kommer opp som en del av læreplanen, men det er nettopp derfor det er viktig å åpne opp samtalen. Elevene må få mulighet til å utforske disse spørsmålene. Vi har ikke råd til å rykke tilbake i tid og ta disse fremskrittene for gitt.

Hva skjer om skolen slutter å undervise om regnbueminoritetene? Det som i hvert fall ikke skjer er at disse elevene blir borte. Man blir ikke noe mindre homofil eller trans av at man ikke får høre om det i skolen. I stedet vil disse elevene slite mer med sin legning eller kjønnsuttrykk, enn om skolen lærte at det er helt ok å være som de er.

Det er ofte lett å glemme hvor vanskelig og hard kampen for like rettigheter har vært og fortsatt er. Det er en skremmende utvikling når debatten polariseres og motstandere av Pride bruker ord som «ideologi» for å beskrive den skeive kampen.

Det minner om retorikk som brukes i land som Polen, Ungarn og Russland, og det vi også ser i USA, hvor fordommer og intoleranse settes fremfor åpenhet og kunnskap.

Skolen må ta et aktivt standpunkt så alle elever, uavhengig av kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og legning, behandles like bra som alle andre mennesker i samfunnet. Lærere, foreldre eller skoleadministrasjonen kan ikke bestemme seg for å overse mandatet de har fått fra samfunnet, fordi de selv ikke er komfortable med andres identitet og uttrykk. Å føle seg godtatt og omfavnet av lærere, medelever og foreldre er også lindrende for unges psykiske helse.

Skolen har også et ansvar for å hindre mobbing. Homo er fortsatt et av de mest brukte skjellsordene i skolegården. Undervisning om kjønns- og seksualitetsmangfold er antimobbearbeid.

Barn skal være trygge på at de kan være den de er. Undervisning om kjønns- og seksualitetsmangfold er helt grunnleggende for at elever skal få utforske og utfordre samfunnet vi lever i.

Les flere debattinnlegg og Oslo-historier på Avisa Oslos nye debattside Oslodebatten

Les også

Pride, paraden, og foreldres tvil og usikkerhet

Les også

De yngste barna får med seg mer enn vi tror

Les også

Plutselig så jeg for meg et liv som alle andre. Før levde jeg det ut på «The Sims»

Les også

På T-banen satt en ung mor som hadde det vondt