Men den politiske styringen virker så godt som borte.

I Avisa Oslo kan vi lese at byen vår aldri har hatt så mange skjenkebevillinger som nå. Når restaurantnæringen selv roper varsko om at det gis for mange nye skjenkebevillinger i Oslo, bør varsellampene lyse.

LES OGSÅ: Oslo har fått ett nytt utested i uka

Oslos uteliv skal være trygt, seriøst og attraktivt, står det i «Alkoholpolitisk handlingsplan 2021-2024», som styrer politikken på feltet. Konkret står det at «Oslos mangfoldige restaurant- og uteliv er en viktig vekstbransje» med fokus på arbeidsplasser og inntekter.

Alkoholpolitikken bør dreie seg om mer enn næringspolitikk Et vekstmål innebærer åpenbart at det ikke er noe ønske om å begrense antall nye skjenkebevillinger - som det aldri har vært flere av - eller skjerme utvalgte områder.

Serveringssted vegg i vegg med aktivitetshus for misbrukere

Ett eksempel på hvor dårlig styringen er, der næringsinteresser går over solidaritet for folk med rusproblemer, er i området Prindsen i Storgata. I mange år har dette vært et viktig aktivitetshus for personer med rusproblemer, og et sted man kan slippe unna alkoholens fristelser. Hva gjør så kommunen? Jo legger til rette for etableringen av et av Oslos største serveringssteder rett utenfor aktivitetssenteret, kalt «Prindsens hage», med kapasitet til 2500 besøkende.

Det er så umusikalsk, og en politikk som gjør det vanskeligere for dem som sliter med alkoholproblemer. Men disse stemmene blir selvfølgelig ikke hørt.

Penger trumfer solidaritet med de som sliter med alkoholproblemer

Delta i OsloDebatten

Har du en mening om denne saken, eller et annet tema? Send inn ditt debattinnlegg her

Oslo-folk har mange meninger om byen sin, og Avisa Oslo ønsker å publisere flere personlige og originale innlegg som beriker samfunnsdebatten.

Flere alkoholfrie soner i Oslo

KrF og venstresiden har tradisjonelt stått sammen i alkoholpolitikken. Næringspolitikken skal ikke overstyre helsepolitikken, og sårbare grupper skal skjermes. Det skal være mulig å ferdes trygt som barn i Oslo sentrum også på kveldstid. Men utviklingen er skuffende. Det er bra at kafeer og andre aktører skaper et mer inkluderende byliv, men vi må tørre å ta noen valg for dem som trenger det mest. Vi må stille oss spørsmålet, om målet er flest mulig skjenkesteder og mest mulig alkohol.

Mulig det gir flere arbeidsplasser, men blir det en bedre og tryggere by?

Vi må opprette flere alkoholfrie soner, jobbe for et tak på antall nye bevillinger i utvalgte områder og redusere skjenketiden til klokken. 02.00 over hele byen. Åtte av ti voldstilfeller er knyttet til alkoholbruk, og alkohol koster samfunnet opp mot 19 milliarder kroner i året.

En studie av de 18 største bykommunene i Norge viser at én times innskrenking av skjenketiden reduserer volden med 16 prosent. Det vil tjene samfunnet å ha en solidarisk alkoholpolitikk, men byrådet lukker øynene. Det er på tide med tydeligere politisk styring av denne såkalte «vekstbransjen».

Les flere kommentarer, debattinnlegg og Oslo-historier på Avisa Oslos debattside Oslodebatten

Les også

Norsk Narkotikapolitiforening besøkte sønnens skole. Jeg vil ikke anbefale arrangementet til andre foreldre

Les også

Fylla på Karl Johan er ikke bedre enn folk utenfor Kiwi i Storgata

Les også

Noen klarte å skli inn i det aller helligste, i strid med våre soup nazi-regler

Les også

Politiet skal bekjempe kriminalitet – ikke skrive ut kvitteringer