(Avisa Oslo)

Bare denne uken har det vært tett mellom skuddsalvene fra forskjellig hold i Sp. Felles er at det står inngravert «Oslo» på kulene.

Langfredag 2013 sendte dagens parlamentariske leder i Sp, daværende samferdselsminister Marit Arnstad, ut følgende melding på Twitter:

«Når jeg ser utover åkeren, sola skinner og det er helt stille, ja da tenker jeg; fuck Oslo».

Riktig nok var dette en videresending av en Twitter-melding som var skrevet av en annen, men med tilføyelsen «tenker det samme» fra Arnstad, som senere forsøkte å bortforklare det med at hun prøvde å være morsom og ironisk.

Selv la jeg ikke noen større vekt på Arnstads blødme, men tenkte vel noe sånt som at «det hjertet er fullt av renner munnen over med».

Jeg skulle i årene som er gått få mer rett enn jeg liker å tenke på.

Allerede et snaut år etter Arnstads tweet, ble Trygve Slagsvold Vedum valgt til ny leder i Sp. Vedum etablerte umiddelbart en skarp front mot Oslo, og har holdt fast ved det siden, ikke minst oppmuntret av en stadig økende oppslutning. På noen få målinger i vinter var Sp Norges største parti.

Hakkingen på Oslo har vært konstant, og det er grunn til å frykte at det blir enda verre fram til valgdagen 13. september.

La oss konsentrere oppmerksomheten rundt den uken som nå snart er over.

Nestleder Ola Borten Moe så sitt snitt til å pusse støvet av det som allerede er en nygammel klassiker i partiet:

Han ville ta penger fra de såkalte byvekstavtalene og gi dem til blant annet opprusting av fylkesveier i nord.

Så sent som i 2019 foreslo Sp å kutte hele 12 milliarder kroner i byvekstavtalene til de fire største byene, og overføre dem til distriktene.

Det var dette forslaget Ola Borten Moe ga sin varme støtte da han besøkte Salangen sammen med VG nylig. Deretter uttalte den tidligere statsråden, som nå vil tilbake på Stortinget fra Sør-Trøndelag, mens han studerte et stygt hull i veibanen:

– Du kan legge asfalt på fylkesveier en gang rundt hele jordkloden, for det regjeringen har planlagt å bruke på nytt regjeringskvartal.

Angrepet på byvekstavtalene er i virkeligheten et angrep på selve sentralnervesystemet i utviklingen av det moderne Oslo.

Du kan, knapt nok heller i teorien, ramme Oslo mer kirurgisk.

Det er nemlig disse unike avtalene mellom byene og staten og fylkene som har gjort det mulig å håndtere den enorme befolkningsveksten blant annet i Oslo. Staten går altså inn og hjelper byene med å bygge ut kollektivtrafikken, gang- og sykkelstier raskt.

Rammene for byvekstavtalene er på hele 150 milliarder kroner over ti år.

For Oslos del har dette ført til en kraftig forbedring av kollektivtilbudet – og en kraftig økning i bruken av kollektivtrafikken. Det overordnede målet er nullvekst i persontrafikk med bil. Denne politikken, som har hatt nær enstemmig støtte siden den ble lansert i 2014, har vært en enestående suksess så langt.

Oslo er blant annet takket være dette nå i gang med å bygge Fornebubanen, det vil bli ny stasjon på Majorstua og det er behov for også andre oppgraderinger og utvidelser av T-banen i årene fremover.

Dette er sårt trengte prosjekter for en by som kommer til å måtte tåle sterk befolkningsvekst i årene fremover, og det er altså fullstendig uansvarlig – og ren politisk galskap – å gå inn for å kutte i byvekstavtalene slik Sp gjorde i 2019.

Det er «fuck Oslo» på nytt.

Til og med Sp selv må ha skjønt galskapen i dette, håpet jeg, for under behandlingen av Nasjonal transportplan (NTP) rett før sommeren, var kuttet til byvekstavtalene plutselig forsvunnet ut av Sps politikk. Uten et ord. Det finnes heller ikke i partiprogrammet. Borte vekk.

Dette er strålende nyheter, tenkte jeg.

Har partiet tatt til fornuft?

Eller er det et politisk glidemiddel til Oslos velgere, fordi Senterpartiet har fått Arbeiderpartiets Jan Bøhler som førstekandidat – og dermed må gjøre partiet litt mindre «fuck Oslo» av hensyn til valgresultatet?

Men så gjentok altså denne uken Sps nestleder Borten Moe til VG at partiet likevel vil ta penger fra byvekstavtalene og gi dem til vedlikehold på fylkesveier. Han fastslo uten nærmere dokumentasjon at det sløses veldig med pengene fra byvekstavtalene.

(I «Politisk kvarter» onsdag morgen forsøkte stortingsrepresentant og leder i Stortinget næringskomité, Geir Pollestad, å rydde opp i dette rotet, men maktet utrolig nok bare å rote det enda mer til: Sp vil nå både bruke mindre penger i byvekstavtalene – men uten å kutte bevilgningen til dem, tygg på den!)

Ola Borten Moes uredelige uryddighet kom også tydelig frem da han snakket om fylkesveier i distriktene som kontrast til nytt regjeringskvartal i Oslo sentrum. Også Vedum har gjort seg høy og mørk på sin motstand mot nye regjeringskvartalet.

Begge fremstiller dette gigantprosjektet som nyttig og fint for Oslo, ja nærmest som en pengegave til byen, som noe Oslo har mast seg til.

Dette er ikke sant, og det vet Borten Moe og Slagsvold Vedum utmerket godt, men de fortsetter å si det.

Begge unnlater nemlig behendig å si at Oslo kommune – ved så vel byrådet som det store flertallet i bystyret – har vært og er sterke motstandere av både størrelsen, modellen og kostnadene ved nytt regjeringskvartal.

Det er så vidt jeg vet knapt noen som bor i Oslo som har erklært seg som sterke tilhengere av å samle alle departementene på ett sted – i flere enorme bygg så midt i sentrum som overhodet mulig.

Borten Moe og Slagsvold Vedum er også uredelige og uryddige ved at de aldri forteller hvem det er som har bestemt at betydelige deler av Oslo sentrum, stikk i strid med hva flertallet av Oslo-folk ønsker, skal bli en mastodontisk festning.

Det er nemlig Stortinget som har bestemt dette. På Stortinget sitter det 169 representanter. Kun 19 av disse representerer Oslo. Det er altså 150 representanter på Stortinget som ikke er innvalgt fra Oslo.

Det nye regjeringskvartalet – som også jeg mener er altfor dyrt og altfor stort – er et resultat av den demokratiske prosessen ikke i Oslo, men i nasjonen Norge, siden 2011. (Sp driver også valgkamp i Oslo på at de skal bygge et mindre og billigere regjeringskvartal, men glemmer å fortelle velgerne at det toget i det store og det hele har gått for lenge siden).

Oslo har ikke «fått» det nye regjeringskvartalet.

Vi er påtvunget det nye regjeringskvartalet.

Slik ser altså Sps monumentale mangel på kjærlighet til Oslo ut. Eller «fuck Oslo», for å holde oss til et språk partiet forstår.

Også Senterpartiets fremste kulturpolitiker, stortingsrepresentant Åslaug Sem-Jacobsen fra Telemark, har denne uken fastslått at tunge kulturinstitusjoner skal flyttes ut av Oslo hvis Sp får det som partiet vil i forhandlingene om ny regjeringsplattform.

En begynnelse er å flytte Kulturrådet og Kunsthøgskolen, mener hun.

Hva annet skal flyttes ut av hovedstaden? Operaen? Det ennå ikke åpnede Nasjonalgalleriet? Vi får kanskje beholde Munch?

Jeg har ikke sett noen fra partiets ledelse korrigere disse uttalelsene, så vi får tro det er «fuck Oslo» som gjelder her også.

I NRKs «Politisk kvarter» torsdag morgen spådde Venstres leder og førstekandidat i Oslo, kunnskapsminister Guri Melby, at en eventuell ny rødgrønn regjering kan bli «tidenes mest byfiendtlige regjering». Bakgrunnen for denne meget sterke karakteristikken var blant annet Ola Borten Moes ønske om å kutte i byvekstavtalene.

Programleder Lilla Sølhusvik spurte deretter Sps representant, før nevnte Geir Pollestad, om «hva er det viktigste Sp kan gjøre for byene»?

- Vi vil sikre god infrastruktur. Vi vil sikre at byene har mat, og god tilgang på mat, for eksempel.

Sa Pollestad.

Næmen, så hyggelig, da!

Vi skal få mat av Senterpartiet!

Min badevekt påstår at vi har hatt romslig med mat i Oslo også under åtte år med Erna Solberg.

Men at vi fortsatt skal få mat selv med Sp i regjering, oppleves likevel mindre «fuck Oslo» enn vi er blitt vant med de siste årene, så det tar vi med oss.

LES OGSÅ:

Les også

Politiskandalen er dekorert med Bøhlers avtrykk