Stemmene er talt opp: Regjeringsplattformen til Senterpartiet og Arbeiderpartiet mottar verdens første Apatipris.

Apatiprisen deles for første gang ut i 2021, i samarbeid med Press – Redd Barna ungdom, Changemaker og Operasjon Dagsverk. Vi fikk inn rundt 20 nominasjoner på apati.no. Så plukka nominasjonskomiteen ut tre kandidater, og Regjeringsplattformen gikk av med en soleklar «seier.»

Som tidligere regjeringer, har Støre og Vedum ambisiøse mål, uten å følge opp med tiltak for å nå dem.

For unge som er oppriktig bekymret for klima, natur og egen framtid skaper dette en følelse av håpløshet.

Apatiprisen handler ikke om å være misfornøyd med stortingsvalget eller ei. En av fire stemmer vi har fått inn kommer fra ungdom uten stemmerett.

På landsbasis er det 1,1 millioner under 18 som sitter på sidelinja. Dette gjør de mens politikerne velger å ikke høre på ungdomsorganisasjoner, når de lukker avisa istedenfor å lese leserinnleggene, og når de bolter igjen vinduene for skolestreikerne utenfor.

Delta i OsloDebatten

Har du en mening om denne saken, eller et annet tema? Send inn ditt debattinnlegg her

Oslo-folk har mange meninger om byen sin, og Avisa Oslo ønsker å publisere flere personlige og originale innlegg som beriker samfunnsdebatten.

Alarmene uler, men politikerne sitter muse stille

Å handle når FN roper kode rød bør ikke være noe man kan velge å høre på.

Under klimatoppmøtet beskylder Greta Thunberg politikerne for forræderi. I etterkant stilte flere spørsmål om innlegget hennes kunne skape politikerforakt og lede an i en udemokratisk retning. Myndighetene og våre folkevalgte er der for å lede oss og ta vare på oss, og dersom det skulle oppstå et krisetilfelle vil de handle for å beskytte oss.

Bred enighet for å droppe petroleum, men regjeringens tiltak er ikke nok

8. august kom FN sin rapport om klima ut. Det haster å handle, dersom vi skal unngå den største temperaturøkningen, og de verste konsekvensene.

Generalsekretæren sier at løsningen er tydelig: Vi må stoppe all leting og produksjon av fossilt brensel og overføre subsidiene til fornybar energi.

Til og med det oljeelskende energibyrået sier at vi må slutte å lete etter olje og gass.

Men i regjeringsplattformen står det at vi skal halvere utslippene innen 2030, og begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader.

Når regjeringen øker CO2-avgiften og avlyser 26. konsesjonsrunde er det to skritt i riktig retning, men hva med resten?

Vi har allerede funnet mer olje enn det er forsvarlig å ta opp, og en letestans bør være et minstekrav med tanke på klima. I tillegg er det en god tanke å innføre et naturregnskap for å håndtere naturkrisa vi står ovenfor, men andre tiltak fra Regjeringen viser heller til at mer natur vil bygges ned.

Legger vi sammen effekten av tiltakene til Regeringen vil vi fortsatt ikke nå klimamålene.

Korona har både fått varsellampene til å blinke og fått politikerne til å handle. Når det kommer til klima- og naturkrisa derimot, så sitter politikerne muse stille mens alarmene uler.

Regjeringen har ambisiøse mål, uten å følge opp med tiltak for å nå dem. Det skaper en følelse av håpløshet.

Kanskje enes de om noen mål som ser fine ut på papiret, men så følger de ikke opp med tiltak som faktisk vil bidra til at man kutter nok utslipp og verner nok natur.

Da er det viktig å stille seg spørsmålet om hva konsekvensene vil være: Vil en generasjon unge mennesker miste tilliten til myndighetene og demokratiet?

I så fall bør Arbeiderpartiet og Senterpartiet kjenne at det går kaldt nedover ryggen på dem.

Apatien ødelegger tilliten til politikerne

Nye undersøkelser viser at unge er mindre lykkelige enn før. Deler av forklaringen på synkende lykkefølelse og livskvalitet blant unge henger sammen med bekymringer for klima og framtida. Mange unge synes ikke fremtiden ser særlig lys ut, og flere er til og med usikre på om det er forsvarlig å få barn.

Fra nominasjonen av årets Apatipris, var det flere som varslet om apati og motløshet:

«Deres plattform kommer til å ødelegge store økosystem, samtidig som de sier de skal stoppe naturkrisa og bidra i klima og miljøkrisa vi også har på gang. Jeg blir litt apatisk av å se våre ledere drive med såpass stor ansvarsfraskrivelse»

«Dette var mitt første stortingsvalg og jeg stemte for klima. Klima er vår tids viktigste sak og nå går vi fra en regjering som ikke gjør nok til en annen regjering som heller ikke gjør nok. Det skaper apati! Handlekraftig klimapolitikk virker å være langt unna.»

«Det er skummelt og gjør at jeg blir motløs når de ledende partiene ikke tar slike problem på alvor»

På landsbasis er det 1,1 millioner under 18 som sitter på sidelinja.

At Regjeringsplattformen til Arbeiderpartiet og Senterpartiet mottar Apatiprisen i 2021 bør være en vekker. Både fordi unge kan miste tilliten til at myndighetene vil være der for dem, og fordi apati er ekstremt skummelt.

Derfor inviterer vi vinnerne til dialogmøte for å prate om hvordan dette kunne vært unngått.

Vi håper de tar alvoret rundt frykten, bekymringene og motløsheten blant unge, for hva er en verden der unge har gitt opp å engasjere seg?

Les flere debattinnlegg og følg Avisa Oslos nye debattside OsloDebatten.

Les også

En mann ligger bevisstløs i snøen på Holmlia

Les også

For noen er familien den største trusselen

Les også

Jeg er en av dem som trenger hjelp til jul