Sju personer har blitt skutt på sju uker i Oslo. Det bekymrer meg, som mor og som en samfunnsengasjert person. Hva skjer i byen vår og hva kan vi gjøre som foreldre for å forebygge slike hendelser? Det er alvorlig når det skytes i det offentlige rom, i et område hvor det befinner seg mange unge barn og voksne. Den negative utviklingen må stoppes.

Jeg har pratet med mange bekymrede foreldre og ungdommer. Alle har et ønske om at dette er noe vi ikke ønsker, hverken på Mortensrud eller andre steder i Norge. Det er ikke bare politiets oppgave å forebygge kriminalitet.

Mange virkemidler kan brukes også av foreldre, naboer, venner, familie, skole, kommune og sosialtjenesten.

Jeg er oppvokst i Oslo og har bodd de siste årene på Mortensrud sammen med barna mi. Vi trives veldig godt og mamma og familien til storebror bor også i nærheten. Jeg er med i Mortensrud bydelsmødre, og vi jobber for et bedre samfunn for alle som bor i vårt nærområde. Vi har et unisont ønske om å bidra til et varmere, flerkulturelt samfunn.

Når bekymrede barn og unge spør oss voksne om hva som skjer i bydelen vår, eller om det er trygt å gå ut i nærområdet, må vi svare dem ærlig. Jeg syns det er skremmende å se hvor lett ungdom har tilgang til våpen, og hvor lav terskelen for å bruke dem er.

Jeg har snakket med både egne barn og andre ungdom. Alle foreldre har et ansvar når det gjelder barna. Vi har ikke råd til å miste noen. Et slik hendelse på et lite sted preger alle. At en 20-åring ble drept er så sjokkerende og trist, at ord blir for små til å forklare noe. Vi har pratet lenge rundt det uvirkelige som har skjedd.

Det er jo skremmende og man føler seg utrygg , og det første jeg gjør som mor er å sørge for at alle må være hjemme på kvelden og ikke oppholde seg alene noen steder.

I en verden som i stadig større grad er preget av globalisering, er det er viktig å stå samlet om sentrale fellesverdier, både i våre bydeler og i Norge. Sammen må vi stå skulder ved skulder og prøve å skape et varmere norsk flerkulturelt samfunn, og motarbeide og forebygge kriminalitet, diskriminering, rasisme og hat. Vi må fremme menneskeverd, toleranse og gjensidig respekt i et flerkulturelt fellesskap.

Det som binder oss sammen er norsk kultur. Vi bor i Norge. Barna går på norsk skole. De vokser opp med både norske og muslimske verdier, og inntar begge kulturer.

Om det er ditt eller mitt barn, så har vi alle et ansvar for å forebygge og ta den alvorlige samtalen med våre unge, og vise dem vei .

Jeg vil gi samme råd til alle barn, også mine egne. Hold sammen, hold dere unna det som ikke er lov. Snakk med foreldre og si ifra om du ser noe som ikke er riktig.

Barn i tenårene er mest sårbare. De er ute etter å finne seg selv. Sin plass blant «alle». Vi må hjelpe dem med den prosessen. Bli venn med dem, veiled dem. Sammen kan vi snu denne utviklingen. Vi har ikke råd til å miste noen.

Les flere debattinnlegg på og følg Avisa Oslos nye debattside OsloDebatten

Les også

Mortensrud: Jeg var aldri redd for å gå hjem alene sent på kvelden

Les også

Sorry, Norge. Fårikål er en fornærmelse mot norsk mat

Les også

Fylla på Karl Johan er ikke bedre enn folk utenfor Kiwi i Storgata

Les også

Ingen kamerater kom på besøk. Ingen hadde tid til å prate. Da begynte jeg å tenke på det mora mi sa