Det nærmer seg omsider en anbefaling og etter hvert avgjørelse om hvor et nytt Oslo fengsel skal bygges. Navnet sier seg selv, et nytt Oslo fengsel må ligge i Oslo by, og innenfor bygrensen. Jeg snakker ut i fra 11 års erfaring fra kriminalomsorgen som fengselsbetjent, fungerende operativ førstebetjent og tillitsvalgt.

Det er et klasseperspektiv i denne diskusjon man ikke kommer utenom. For det handler om hvem innsatte er og deres sosioøkonomiske bakgrunn. Det bør være en selvfølge av det i vår by og hovedstad, er plass til både slott og fengsel. For det er på mange måter også spennet mellom folk i denne byen.

Les også: Seks tomter aktuelle som nytt fengsel i Oslo

I vår by skal det være plass til alle. Både de som lykkes og de som trenger hjelp til å lykkes. Noen klarer vi å hjelpe på andre måter, mens andre har gjort noe som er såpass alvorlig at det medfører fengsel. Et fengsel kan være en endrings-arena, men det er mye som skal være plass for å lykkes med det.

Beliggenhet er vesentlig sett opp mot innholdet i fengsel, det samme er nærhet til familie og venner og ikke minst til byen man skal re-integreres til. For mange innsatte er nettopp familie og positive venner den sterkeste motivasjonsfaktoren for hvorfor de ønsker å justere sin egen kurs og lære seg å gå nye veier.

Delta i OsloDebatten

Har du en mening om denne saken, eller et annet tema? Send inn ditt debattinnlegg her

Oslo-folk har mange meninger om byen sin, og Avisa Oslo ønsker å publisere flere personlige og originale innlegg som beriker samfunnsdebatten.

Oslo-borgere i fengsel er i stor grad unge voksne med bakgrunn fra Oslo øst, og det er til de samme områdene de skal tilbake. For å lykkes med den jobben må innsatte føle seg som en del av byen, det må være nært nok for familie, venner og frivilligheten til at de kan stille opp uten at det betyr et stort innhogg i økonomien.

For noen måneder siden ble avholdt konsert inne på fengselet, og samtlige frivillige kom gående og bærende på sine instrumenter. Hadde fengselet ligget utenfor Oslo by eller bortgjemt langt unna, tviler jeg sterkt på at så mange frivillige hadde stilt opp slik de gjorde.

Politiet må bruke mer tid på å transportere fanger

I tillegg kommer den kompetansen ansatte har opparbeidet seg gjennom flere tiår hva gjelder varetekt og Oslo-problematikk. Dette er en særegen kompetanse som vi ikke har råd til å miste. Det samme gjelder samarbeidet med Oslo kommunene og bydelene, deriblant et EXIT-program for unge gjengangere.

Alt henger sammen med alt, og en av flere konsekvenser ved eventuell flytting av Oslo fengsel ut av Oslo by, vil medføre at politiet må bruke sine ressurser på transportoppdrag, som vil gå utover deres mulighet til å være synlige der vi aller helst ønsker de. Et nytt Oslo fengsel innebærer også direkte og indirekte 300 arbeidsplasser. Disse er viktige for byen vår, både med tanke på arbeidsplassene og ikke minst inntektene det generer.

Fengsel som institusjon forringer ikke områder med tanke på sjenerende atferd og kriminalitet, heller tvert imot. Det kan få en positiv effekt med tanke på ansatte som ønsker å lokalisere seg i nærheten av et nytt fengsel. Man kan faktisk lage et fengsel, som kan bli verdensledende og et utstillingsvindu - et fengsel som er en integrert del av byen vår og som virkelig oppleves som en arena for endring.

Det blir spennende å se hva Statsbygg konkluderer med, men det som er sikkert sett fra vårt ståsted er: et nytt Oslo fengsel må ligge i Oslo by.

Les flere debattinnlegg og følg Avisa Oslos nye debattside OsloDebatten

Les også

Ny handlingplan risikerer å stemple Oslofolk flest som potensielle rasister

Les også

Vi pushes til kaldt og hjerteløst arbeid. Hvor langt skal vi tøye strikken?

Les også

En mann ligger bevisstløs i snøen på Holmlia

Les også

For noen er familien den største trusselen