Oslo er en mangfoldig by med mange ulike mennesker. Her bor det folk på tvers av religioner, seksuelle orienteringer, kulturer og opprinnelsesland. Det vi alle – eller de fleste av oss i alle fall – har til felles, er at vi ønsker en åpen og inkluderende by. En by som ikke diskriminerer og som behandler mennesker likt.

Tidlig i år ble det kjent at Islam Net har finansiert et eiendomskjøp i Groruddalen som skal bli et inkluderende og innbydende muslimsk samfunnshus og aktivitetssenter. Vi ble møtt med haglende kritikk fra politikere som ikke ønsket at vi skulle etablere et slikt tilbud. For det ville være «integreringshemmende» og bidra til «radikalisering», ble det sagt. Vi skrev flere kronikker i vårt forsvar, blant annet «Dette står Islam Net for».

I sommer ble vi kontaktet av NRK som ønsket å ha oss med i en episode av programmet som kom til å hete «Helene sjekker ut: Konservative muslimer». Gjennom dette programmet får samfunnet sjansen til å bli kjent med hvem Islam Net egentlig er, hva vi tror på, hva slags utfordringer vi går gjennom og hva vi mener om moderne problemstillinger som utfordrer religiøse dogmer.

Programmet ble tatt veldig godt imot av mange, mens noen fortsatt er skeptiske. Thee-Yezen Al-Obaide skrev nylig et fint innlegg hvor han utfordrer meg på enkelte ting, og jeg tar imot utfordringen.

Delta i OsloDebatten

Har du en mening om denne saken, eller et annet tema? Send inn ditt debattinnlegg her

Oslo-folk har mange meninger om byen sin, og Avisa Oslo ønsker å publisere flere personlige og originale innlegg som beriker samfunnsdebatten.

Jeg beklager oppriktig

Al-Obaide etterspør en teologisk begrunnelse for at jeg i dag ikke forfekter dødsstraff for homofili. Jeg har lest og innsett at det ikke er enighet om dette blant de lærde, noe jeg før feilaktig trodde at det var. Det er dermed ingen ijma (konsensus) om straffen. Blant annet mente flere lærde fra hanafi-lovskolen at hadith-beretningene om dødsstraff ikke er autentiske. For min del er det naturlig å forholde meg til de tolkningene som best samsvarer med det moderne samfunnet vi lever i.

Jeg skal ikke la min stolthet komme i veien for å si unnskyld.

Al-Obaide etterspør en unnskyldning for at skeive muslimer skal ha forlatt islam, levd i ulykkelige ekteskap eller fått utfordringer med mental helse. Jeg skal ikke la min stolthet komme i veien for å si unnskyld. Hvis det er slik Al-Obaide beskriver så beklager jeg oppriktig til de skeive som har opplevd noe så forferdelig på grunn av noe jeg har sagt. Det har aldri vært min intensjon at noen skal måtte gå gjennom noe så grusomt.

Samtidig vil jeg påpeke at homofile muslimer ikke er en homogen gruppe. De er ulike og de opplever også meg og Islam Net ulikt. Det er homofile muslimer som støtter oss og som jeg personlig har hatt gode samtaler med og har bistått i utfordrende situasjoner de har hatt med sin seksuelle orientering og familiens forventninger fra dem.

Ingen fortjener hets på grunn av sin seksuelle orientering

Til slutt spør Al-Obaide hvordan Islam Net skal jobbe for at homofile muslimer ikke blir møtt med hets. Dette er et viktig spørsmål. Ingen fortjener å gjennomgå hets på grunn av sin seksuelle orientering. Dette er vi og vil vi være tydelige på. Klarer vi å etablere dette senteret håper vi å kunne tilby trygge omgivelser og gode rollemodeller for ungdommen, i tråd med de gode verdiene samfunnet er tuftet på.

Jeg setter pris på at Al-Obaide anerkjenner islamofobien i motstanden vi har møtt. Jeg håper at han nå vil gi slipp på fortiden vår og heller rette fokuset mot de som vil hindre oss å etablere aktivitetssenteret på islamofobiske grunnlag.

Les flere debattinnlegg og følg Avisa Oslos nye debattside OsloDebatten.

Les også

Islam Net virker mindre opptatte av skeive. Hva mener de om homofili nå?

Les også

En mann ligger bevisstløs i snøen på Holmlia

Les også

For noen er familien den største trusselen

Les også

Vi pushes til kaldt og hjerteløst arbeid. Hvor langt skal vi tøye strikken?