Som minoritetsrådgiver i Osloskolen hadde jeg invitert Shabana Rehman til å snakke med ungdommer om likestilling og ytringsfrihet, og fikk jeg æren av å bli «mullahløftet.»

Både elever og ansatte flommet over med engasjerte spørsmål om Rehmans mot og styrke, og den negative sosiale kontrollen hun ble utsatt for fra det norsk-pakistanske miljøet. Og selv etter at hun nå altfor tidlig er borte, fortsetter hatet og hetsen fra konservative, religiøse norsk-muslimer.

Få dager etter Rehmans bortgang skriver Islam Nets Fahad Qureshi i en lukket gruppe på Facebook at «hun bør være en påminnelse» og «det er ikke alle døde som skal respekteres.» Noen dager senere kom den minst ektefølte unnskyldningen jeg noensinne har hørt: «I etterpåklokskapens lys innser jeg at det var feil tidspunkt å rette kritikk mot Rehman og hennes gjerninger, dette skjedde beklageligvis i affekt. Rehman var en person med sterke og kontroversielle virkemidler, men dette er ikke riktig tid for en debatt om dette.»

Delta i OsloDebatten

Har du en mening om denne saken, eller et annet tema? Send inn ditt debattinnlegg her

Oslo-folk har mange meninger om byen sin, og Avisa Oslo ønsker å publisere flere personlige og originale innlegg som beriker samfunnsdebatten.

Det er bra at forkvaklede synspunkter blir kjent

At en mann i Qureshis posisjon prøver å gjemme seg bak at hatet ble skrevet i affekt er mer ynkelig enn troverdig - særlig når vi vet hvordan han har prøvd å «vaske» IslamNet som moderat. I NRK- programmet «Helene sjekker ut» ble han spurt om konservative muslimer egentlig kan jobbe for integrering. Nå vet vi svaret. Religiøse organisasjoner som Islam Net bør holde seg så langt unna integreringsarbeid som overhodet mulig. Deres meninger og synspunkter har klare likhetstrekk med rasistene på ytre høyre fløy: Begge tror de er kulturelt overlegne på grunn av religion eller hudfarge, er imot likestilling, imot ytringsfrihet og fremmer enfold, ikke mangfold.

Flere må snarest ta avstand fra Islam Net

Personene som i rikspressen støttet Islam Net og ba Oslo kommune støtte organisasjonens oppkjøp av et aktivitetssenter for nærmiljøet i Groruddalen, bør snarest ta avstand fra Islam Net. Blant de mest kjente av de godt integrerte, norske muslimene finner vi Mina Adampour, samfunnsdebattant og tidligere leder av Landsforeningen mot rasisme. Sammen med imamer, influencere, komikere, ungdomsarbeidere og andre religiøse ledere skrev hun og en rekke andre organisasjoner et opprop for Islam Nets aktivitetssenter i et debattinnlegg i Vårt Land.

Islam Net er dessverre langt fra den eneste religiøse organisasjonen med grumsete, homofobe, mannssjåvinistiske og anti-liberale synspunkter. Også flere moskéer som kaller seg moderate abonnerer på disse inhumane synspunktene.

Når små barn har dårlig samvittighet

Grunnen til at jeg inviterte Shabana Rehman på skolebesøk er at jeg har erfart hvordan norsk-muslimske ungdommer må leve i religiøs, negativ sosial kontroll. Rehman inspirerte dem og gav håp om at negativ sosial kontroll faktisk kan bekjempes. Ungdommer i 12-års alderen fikk dårlig samvittighet om de deltok i idrett, tok av hijaben, hadde kjæreste, guttevenner, eller likte en av samme kjønn.

De ville snakke med meg om religiøse spørsmål, som å tvile på gud, og himmel og paradis. Da jeg spurte hvor de hadde lært disse holdningene, om hva gud mener var svaret: I den lokale moskéen. Det aller tristeste er at ungdommene er født og oppvokst i Norge.

Når IMDi registrerer saker om negativ sosial kontroll bør de inkludere det som svaralternativ. Da kommer mørketallene frem. Med forskjellige former for negativ sosial kontroll, er det desto viktigere at vi er presise når vi snakker om det, så vi kan være like presise i forebyggingsarbeidet. FAFO-rapporten «Migrasjon, foreldreskap og sosial kontroll» avslører det at jenter under 18 år med hijab er klart mest utsatt for negativ sosial kontroll, med omfattende frihetsbegrensninger. Første år på videregående opplever nesten 1 av 3 jenter med pakistansk bakgrunn i Oslo og Akershus at foreldrene ikke vil at de skal «være sammen med noen av det motsatte kjønn på̊ fritiden, uten voksne til stede.» (FAFO 2019, for IMDi)

Vi er et fellesskap uansett hvor forskjellige vi er, men vi må ha felles verdier som hindrer fordommer og ikke gjør våre unge fremmedgjorte i samfunnet de vokser opp i. Vi har sammen ansvaret for å bygge og styrke fellesskapet - et fellesskap som i større grad er bygget på hvor vi bor enn på hvor foreldrene våre kommer fra.

Les flere kommentarer, debattinnlegg og Oslo-historier på Avisa Oslos debattside Oslodebatten

Les også

Jenter som ikke får lov å være sammen med gutter

Les også

Bedrevitere som snakker om oss, ikke med oss

Les også

At godt voksne overstyrer unge hører fortiden til

Les også

Å motarbeide det onde jeg har lært

Les også

Islam Net: Jeg skal ikke la min stolthet komme i veien for å si unnskyld