Jeg vil takke varaordfører Abdullah Alsabeehg for at han står fram med sin families historie i Oslodebatten. Fortellingene om hvordan det er å være pårørende til noen med varige funksjonsvariasjoner er veldig viktig, fordi det er også fortellinger om hvordan systemet rundt oss virker.

Barn med funksjonsvariasjoner skal leve gode og meningsfulle liv, de skal bruke energien sin på det som gir dem mestring og glede. Foreldre og søsken til barn med funksjonsvariasjoner skal også leve gode og meningsfulle liv.

Dessverre er det et system som i stor grad ikke fungerer.

LES VARAORDFØRERENS INNLEGG:

Les også

Når jeg tenker tilbake på lillesøsters oppvekst, husker jeg håpet. Det var alltid der

2022 har vært en kamp for å få hjelp

2. desember hentet jeg et hjelpemiddel til barnet mitt på Hjelpemiddelsentralen. Jeg henvendte meg til bydelen 8. mars. Det skulle altså ta rett opp mot ni måneder å få et hjelpemiddel som skal bidra til at et lite barn ikke får skjevstilling i ryggen og påfølgende smerter.

Når jeg ser tilbake på året 2022, så ser jeg først og fremst alle kampene vi har kjempet for at barnet vårt skal få den hjelpen han trenger. Det stopper opp i kommunen, og særlig på de områdene som går direkte inn mot barnet. Det har kostet meg søvnløse netter og en helse som har skrantet, jeg har gruet meg til telefoner som må tas og søknader som må sendes.

Jeg blir rørt når varaordføreren forteller om kvinnen fra sosialkontoret som møtte dem på Ikea, og introduserte familien for rettighetene barnet og de som pårørende hadde. Vi har også noen gode hjelpere, og det betyr alt for at vi som familie ikke skal gå til grunne. Men det skal ikke være opp til gode hjelpere å lose familier gjennom det offentlige apparatet.

Vi er en rimelig ressurssterk familie. Jeg har norsk som morsmål selv om familien vår er flerkulturell. Jeg er pedagog med masterutdannelse, og forstår systemet rimelig godt. Hvordan er det da for de familiene som bor i Oslo i dag som ikke kan språket, som ikke kjenner systemet og som ikke fanges opp av gode hjelpere?

Delta i OsloDebatten

Har du en mening om denne saken, eller et annet tema? Send inn ditt debattinnlegg her

Oslo-folk har mange meninger om byen sin, og Avisa Oslo ønsker å publisere flere personlige og originale innlegg som beriker samfunnsdebatten.

Ikke gjort byen mer inkluderende overfor funksjonsnedsatte barn

Arbeiderpartiet har styrt Oslo kommune siden 2015, og byen har ikke blitt mer inkluderende overfor barn med funksjonsvariasjoner. Flere bydeler nekter barn under åtte år å få ledsagerbevis, uavhengig av funksjonsnivået og behovene til barna. Det tar altfor lang tid å få vurderinger fra PPT, ofte stopper det opp i bydelen lenge før det i det hele tatt kommer på bordet til PPT.

Bydelene prøver å spare det de kan på tilretteleggingsmidler til barn med funksjonsvariasjoner i barnehage, noe som medfører at barna ikke får den tilretteleggingen de har krav på etter barnehageloven. Ergoterapitjenestene er flere steder sterkt underbemannet, hvilket da fører til uforsvarlige ventetider. Barnehagene og ressurser til enkeltbarnehager kan ikke lenger brukes i det kommunen omtaler som «helsehjelp», slik som musikkterapi, bassengtrening og rideterapi.

Mange slike tilbud er i ferd med å forsvinne fra bydeler hvor det ikke legges tilrette for dette, det går sterkt ut over barna som har behov for treningsopplegg og terapi for å fungere i sin hverdag.

Når Oslo skal bli en mer inkluderende by overfor personer med funksjonsvariasjoner er det viktig at bystyret starter der livet starter, og retter opp i systemet rundt de yngste barna slik at grunnlaget for gode liv skal bli så solid som mulig. Universiell utforming, tilrettelegging og inkludering må skje fra første dag. Barnehagen er ofte det første møtet mellom barnet og en offentlig institusjon. Dessverre opplever mange barn allerede der at samfunnet ikke er like tilgjengelig for dem.

Les flere debattinnlegg og Oslo-historier på Avisa Oslos debattside Oslodebatten

Les også

Politiet skal bekjempe kriminalitet – ikke skrive ut kvitteringer

Les også

Det var en grunn til at det var to pakker under treet, og ikke et berg av gaver

Les også

Hvor verdig liv du får, avhenger av hvor i byen du bor

Les også

Ikke alle har et nettverk. Spesielt for dem er puben viktig