Elbilen er i ferd med å utkonkurrere Ruter, hevder Bernt Reitan Jenssen i Ruter i Aftenposten i forrige uke. Samfunnsøkonom i Civita, Gard Løken Frøvoll, gjentar det samme på Oslodebatten.

LES OGSÅ:

Les også

Uheldig at elbilen erstatter kollektiv, sykkel og gange i Oslo

Enig, flere reiser til byen må skje kollektivt

Elbilforeningen er enig med Løken Frivoll i at man ikke skal bagatellisere utfordringer med svevestøv og mikroplast. Vi deler også Ruters bekymring om at færre reiser kollektivt, og er enig i målet om at flest byreiser må gjøres kollektivt.

Problemet er at de begge ser ut til å peke på elbilen som eneste årsak til nedgangen i kollektivtrafikken. Det blir for enkelt.

Det er kun drøye to uker siden vi satte et foreløpig punktum for pandemien. Det virker noe forhastet å allerede nå konkludere at elbilpolitikken er årsaken til folks endrede reisevaner. Det er hjemmekontor som er Ruters største utfordrer, ikke elbilistene

Under pandemien har vi blitt bedt om å ikke reise, og pålagt å jobbe hjemmefra. Hjemmekontor er en av vanene som har kommet for å bli. Telenor, en av landets største arbeidsgivere sier at deres ansatte ser for seg en arbeidshverdag med to dager hjemmekontor i uka.

Det er en reduksjon i antall reiser til jobb på 40 prosent som skyldes andre ting enn økt elbilkjøring. Vår oppfordring til Ruter er å heller finne løsninger for å tilpasse seg en ny reisevirkelighet, framfor å skylde på elbilpolitikken.

Delta i OsloDebatten

Har du en mening om denne saken, eller et annet tema? Send inn ditt debattinnlegg her

Oslo-folk har mange meninger om byen sin, og Avisa Oslo ønsker å publisere flere personlige og originale innlegg som beriker samfunnsdebatten.

Elbilpolitikk er god klimapolitikk

Å få folk til å kjøpe elbil framfor diesel eller bensin er en sentral del av norsk klimapolitikk. Stortingets mål er at alle nye biler i 2025 skal være nullutslippsbiler, og Oslo har vedtatt at alle biler på veiene i 2030 skal være nullutslippsbiler.

Løken Frøvoll derimot, undervurderer klimautslippene fra transportsektoren når han skriver at CO2-utslipp fra drivstoff kanskje ikke er blant de viktigste negative virkningene av bilkjøring.

I 2017 var klimagassutslipp fra veitrafikken den tredje største utslippskilden i Norge. Nå går klimagassutslippene fra transportsektoren ned, blant annet fordi elbilandelen i nybilsalget går opp. Men det er fortsatt et stykke igjen – kun 3 av 10 biler på veiene i Oslo er elbiler. I Elbilforeningens egen undersøkelse svarer 27 prosent av respondentene fra Oslo og de omkringliggende kommunene at miljørabatt i bomringen var avgjørende for at de valgte å kjøpe elbil.

Må ha to tanker i hodet samtidig

Miljørabatten som Gard Løken Frøvoll er så betuttet over er der av en grunn. Elbilfordelene er fortsatt viktig for at folk velger en nullutslippsbil framfor en forurensende bil.

Vi tenker gjerne kreativt sammen med kollektivselskapene og politikerne om hvordan elbilen og kollektivtilbudet kan utfylle hverandre. Elbilforeningens mål er at elbilen skal vinne i konkurransen mot forurensende biler. Samtidig må vi sikre at folk bruker kollektivtilbudet i de store byene.

Les flere debattinnlegg fra Avisa OsloOsloDebatten

Les også

Uheldig at elbilen erstatter kollektiv, sykkel og gange i Oslo

Les også

Den triste sannheten er at jeg unngår å reise kollektivt

Les også

Ny trikk er mindre moro for den som nesten ikke har råd til å gå om bord

Les også

Folk i bydel Østensjø tvinges til å kjøre bil til byen