Når jeg går nedover Karl Johan slår det meg at alle eiendommene er godt vedlikeholdt, og flere viktige bygg har nylig blitt eller er i prosess til å bli oppgradert. Byens innbyggere kan være stolte av hvor godt byens eiendomsbesittere forvalter sine eiendommer til vår kollektive glede.

Midt i all dette står en eiendom og forfaller, Oslo kommunes egen eiendom «Kirkeristen.» Byens politikere har neglisjert denne unike bygningen og latt den forfalle: Murpussen løsner, det er faktisk hengt opp «fiskegarn» i taket så biter ikke skal falle i hodet på folk. Arbeidet som foregår på fasaden enkelte steder er sannsynligvis for å sikre de verste skadene.

Det er tomme lokaler og lite aktivitet, til tross for at Karl Johans gate er full av folk.

Delta i OsloDebatten

Har du en mening om denne saken, eller et annet tema? Send inn ditt debattinnlegg her

Oslo-folk har mange meninger om byen sin, og Avisa Oslo ønsker å publisere flere personlige og originale innlegg som beriker samfunnsdebatten.

Private har en annen motivasjon

Store, profesjonelle, private aktører har ikke råd og anledning til å la steder forfalle eller stå delvis tomme. Offentlig eiendom vil ofte lide under politikernes manglende interesse for nettopp vedlikehold og effektiv drift. Det er ikke vedlikeholdsbudsjettene som har høyest prioritert og interesse, og inntektssiden har lite fokus.

Det er flere eksempler på god privat drift av nuværende eller tidligere offentlige eiendommer: Hotel Viking, som heter Clarion Hotel The Hub i dag og ligger på Jernbanetorget, var i kommunens eie i 25 år. Etter noen mindre vellykkete eierskifter er det nå i gode hender.

Legg Kirkeristen ut for salg

Ekebergrestauranten og Frognerseteren restaurant har også fått gode drivere. Salg er ikke nødvendigvis en forutsetning. Feste- eller driftsavtaler kan også være gode løsninger. Eksempler på dette er Tryvann vinter- og sommerpark. Der har private investorer satset store beløp på det som er blitt en svært vellykket tilvekst til Oslos fritidstilbud. Oslo kommune har ikke har forutsetninger for å klare selv, og dessuten har det spart Oslo kommune for enorme beløp, og gitt inntekter til kommunen gjennom skatt og avgifter.

På denne bakgrunn mener jeg at Oslo kommune bør legge Kirkeristen ut for salg. Bygningene er i dårlig stand, og trenger rehabilitering som jeg har grunn til å tro at vil koste opp imot en 500 millioner kroner.

Et viktig annet argument er at Kirkeristen er en sentral, kommersiell utleie-eiendom. Private er bedre til å drive utleievirksomhet enn det Oslo kommune er. Kirkeristen er for øvrig ikke den eneste aktuelle kandidaten for salg, men la oss starte der.

En lettelse for kommuneøkonomien

Kommunen vil uansett ha full kontroll, og hensyn til offentligheten blir ivaretatt gjennom regulering og Byantikvaren. Vi har god erfaring med tett samarbeid mellom nettopp byantikvaren og seriøse langsiktige eiendomsforetak.

Sannsynligheten er stor for at kommunen ikke vil få betalt stort for Kirkeristen, men den slipper ansvaret og kostnaden for rehabiliteringen. Tatt i betraktning alle dyre prosjekter som Oslo kommune nylig har gjennomført, og de store kostnadssprekkene vi nå erfarer, så vil det være en lettelse for kommuneøkonomien å overlate Kirkeristen til private.

Det haster, bygningen er på vei til å rase sammen.

Les flere debattinnlegg og Oslo-historier på Avisa Oslos nye debattside Oslodebatten

Les også

En rik Duracel-kanin som synes Høyre er verdens beste parti

Les også

Miljøsynderen Trondheimsveien henger igjen på 1970-tallet

Les også

Mange kaller Tøyen for sitt hjem, men har ikke råd til å bo der lenger

Les også

Groruddalen kan ikke miste mer natur til et nytt fengsel