Akkurat som generasjonene før antibiotika kom, måtte leve med tuberkulose som en kontinuerlig trussel, ser det ut til at vi må leve med at covid-19-infeksjon er noe vi må ta høyde for i dagliglivet vårt fremover. Denne trusselen vil fortsette å farge livene våre på svært negative måter.

Vi er heldigvis svært langt unna den tunge svøpen som tuberkulose var for generasjonene før oss før antibiotika kom og fjernet åket. Rundt 1900 var omtrent hvert femte dødsfall i Norge forårsaket av sykdommen, og rundt 60 prosent av de døde var under 30 år.

At Oslo kommune – på et tidspunkt de fleste trodde pandemien ville være i ferd med å ebbe ut – igjen anbefalte munnbind i butikker, i kjøpesentre, i taxi og i kollektivtrafikken samt anbefalte å slutte å håndhilse, er jo selvfølgelig et klart bevis på at pandemien lever videre i beste velgående.

Tallet på smittede og innlagte bidrar til at folkehelse-overlege Prebens Aavitslands meget optimistiske twittermelding fra 6. juni – «det var den pandemien» – nå gjøres kraftig til skamme.

LES OGSÅ: Bekymret for «korona-fatigue» på Diakonhjemmet

Det er i dag små utsikter til at dagens koronavarianter vil forsvinne som dugg for solen slik koronaviruset som forårsaket Sars gjorde under epidemien i 2002–2003.

Grunnen til utryddelsen av koronaviruset som forårsaket Sars, skyldes jo først og fremst at denne varianten var langt mindre smittsom enn variantene som herjer med oss i dag.

Mens korona-varianten som ga Sars, hadde en R på 1-2, har deltavarianten som nå er den dominerende årsak til covid-19, trolig en R på 5–10 i en uvaksinert befolkning. R står for hvor mange personer én person med koronasmitte smitter videre. Med så lav R var jo koronaviruset som ga Sars, dømt til undergang når samfunnet møtte den globale epidemien med sosial distansering og vaksine.

Grunnet mye høyere R, kan ikke deltavarianten tuktes til undergang på samme måte.

At smittetallene øker og delvis eksploderer i store deler av Europa, har flere årsaker.

  • For det første øker virusets smittedyktighet med fallende temperaturer.
  • Opphevelsen av koronarestriksjonene over hele verden har selvfølgelig satt stor fart på smittespredningen.
  • Immunitetsresponsen i fullvaksinerte har dabbet fortere av enn man trodde. Det øker både vår evne til å smitte videre og vår utsatthet for å bli alvorlig syke og sågar dø av covid-19-infeksjon, enn det man trodde bare for kort tid siden.
  • Anti vaxxer-bevegelsen har fått langt større utbredelse og politisk sprengkraft enn man trodde da vaksinasjonsprogrammene ble lansert ved årsskiftet.

Disse variablene jobber sammen og danner en farlig cocktail som gjør at det tallet som virkelig er alarmerende – tallet på innlagte med livstruende covid-19-infeksjon – skyter kraftig i været over store deler av verden.

Det betyr ikke at vi har rykket tilbake til start. Vaksinene virker og forhindrer hos de aller fleste livstruende covid-19-sykdom. Booster-vaksiner som vi nå alle er stilt i utsikt – foreløpig gjelder påfyllet bare for alle over 65 – kan bli vedlikeholdsprosedyrer vi alle må gjennom innenfor bestemte tidsintervaller avhengig av alder.

Dagens mRNA-vaksiner er gode, kan lages raskt og reduserer risikoen for alvorlig sykdom betydelig. De lager imidlertid ikke like mange antistoffer som proteinbaserte vaksiner. Foreløpig finnes det ikke proteinbaserte covid-19-vaksiner tilgjengelig på det globale markedet. Novavax og Sanofi Pasteur har begge sendt inn søknader om godkjenning for slike proteinbaserte vaksiner til henholdsvis WHO og EU-kommisjonen.

Tilgang til vaksiner som gir høyere beskyttelse over tid, kan igjen komme til å endre styrkeforholdet mellom deltavarianten og menneskeheten slik at de høyst smittsomme variantene tvinges i kne og blir borte.

Men akkurat nå er det håp i hengende snøre. Virkemidlene vi har til rådighet, er på ingen måte tilstrekkelige til å utrydde viruset. Pandemien ruller bare videre om enn i en litt annen form. Og slik ser det ut til å fortsette å være.

Så lenge covid-19-infeksjon globalt rammer så mange mennesker samtidig, er jo risikoen for at viruset muterer til enda mer smittsomme varianter høyst tilstedeværende. Et scenario hvor det kommer varianter som dagens vaksiner ikke biter på, er jo også noe vi må ta høyde for.

Situasjonen er nå meget volatil. Anti-anti-vaxxernes rasende respons på alle former for vaksinetvang, gjør at pandemien ikke bare utgjør en kontinuerlig trussel mot folks liv, helse og økonomi, men i seg har et potensial for også å bli en utfordring for vestlige, liberale demokratiers stabilitet.

Nå når det begynner å bli rimelig klart at det ikke lenger er snakk om en dugnad mot korona, tvinger mange helsepolitiske spørsmål seg fram. Apparatet som nå ivaretar vaksinering og koronasyke, må helt klart styrkes. Det er fryktelig mange spesielt i Oslo som i dette systemet holder på å gå på veggen.

Det skal bli uhyre interessant å følge utviklingen i Østerrike som har gjort vaksine obligatorisk for alle østerrikere som tåler den, fra 1. februar neste år.

Pandemien skjener altså videre med potensial for lumske, nye utfall. For deg og meg er det dog ingen grunn til å endre på måten vi svarer opp denne utfordringen på.

Bli vaksinert, ta imot booster-vaksiner, vaske hendene, bruke munnbind og holde oss hjemme ved luftveisinfeksjoner.

Det står så absolutt fast.

Les også

Årets svarteste fredag

Les også

En trist rusmisbruker går til sengs i kveld. Hver dag må vi gjøre ting vi ikke liker for å overleve