Jeg tror at Arne Olav Haabeth (MDG) og jeg er like glad i marka og er like opptatt av et vern av marka slik at fremtidige generasjoner kan få gode opplevelser i naturen.

LES OGSÅ: Vil ha bedre vern av skogen: – Staten burde kjøpe Marka

I en artikkel i Avisa Oslo sier Haabeth at han ønsker at staten skal overta eierskapet for Oslo-marka. Han hevder han ikke er så opptatt av at staten skal eie så mye, men han mener at det er riktig når naturen er under press. Men når det gjelder akkurat markagrensa, er jeg veldig glad for at det har vært en politisk konsensus for at den er viktig nettopp av hensyn til vernet av Oslo-marka. Faktisk har markagrensa siden den ble definert i 1934 i grove trekk stått seg siden. Så jeg ser liten grunn for å hevde at marka således er under press.

Jeg ferdes i marka med løpesko, tursko, sykkel og ski. Av og til alene, av og til med venner og av og til med familien. Jeg har et sterkt ønske om at flere oppdager marka med alle sine årstider, og applauderer arbeidet som Skiforeningen og Turistforeningen gjør for å skape friluftsopplevelser for alle Oslos innbyggere.

Er det det staten bør bruke penger på?

I dag eier og forvalter Løvenskiold 430.000 m² skog- og landbrukseiendom i Nordmarka, mye av dette innenfor Oslos grenser. Disse arealene er tilgjengelig for Oslos befolkning. Men Løvenskiolds eierskap begrenser seg ikke til å eie. De forvalter og vedlikeholder marka i et langsiktig perspektiv.

Med den økonomiske situasjonen vi befinner oss i burde både stat og kommune vise ansvarlighet og forsiktighet, og ikke minst føre en restriktiv økonomisk politikk slik at ikke renta løper fra oss samtidig som også strømprisene øker. Dessverre er ikke dette veldig synlig i budsjettene som er lagt frem fra hverken regjering eller Oslo kommune. Så jeg kan forstå at Haabeth tenker at når staten bruker penger på så mye annet rart, kan de vel bare kjøpe Nordmarka også. Men er det det vi bør bruke penger på?

Delta i OsloDebatten

Har du en mening om denne saken, eller et annet tema? Send inn ditt debattinnlegg her

Oslo-folk har mange meninger om byen sin, og Avisa Oslo ønsker å publisere flere personlige og originale innlegg som beriker samfunnsdebatten.

Og så var det en annen ting. Meg bekjent er ikke Nordmarka til salgs. Og det er jeg glad for. Løvenskiold har vist seg å være gode, langsiktige og kyndige eiere av marka over lang tid, og det har jeg tiltro til at de fortsatt kommer til å være. Så lenge verdiene deres ligger i skogen, har de all interesse av å forvalte den på best mulig måte, slik at verdiene ikke forringes. De har over tid opparbeidet seg kompetanse og lokalkunnskap som antageligvis er uerstattelig.

Man trenger ikke se lenger enn byens skoler, idrettsanlegg og andre offentlige bygg for å se hvordan kommunen og staten forvalter dine eiendommer.

Les flere debattinnlegg og Oslo-historier på Avisa Oslos debattside Oslodebatten

Les også

Eventyret startet med én kilometer. Det gav livet ny mening

Les også

Jeg har flørtet med andre byer. Til og med vurdert å flytte ut

Les også

MDGs vegetarmat-sjef: Jeg spiser kjøtt med glede, men ...

Les også

 «Tenk om isen bryter og du dør!», skrek han til meg