Bane Nor presset igjennom et vedtak for å bygge ekstra togspor i Kværnerdalen. Historiske hus på Hylla må rives. De mange tusen innbyggerne i Kværnerdalen og Vålerenga Skole som nærmeste nabo vil få økt støy, og sitte igjen med en betongpark mellom sporene.

Løsninger for å bevare Oslos eldste bebyggelse ble ikke utredet. Et nabolag på 22 hus vil bli revet bort. Jeg som nabo vil sitte igjen i et område med noen få tomme ubebodde hus, omringet av betongørken.

Forstå denne saken

Det har lenge vært høyt konfliktnivå rundt utbyggingen av Brynsbakken.

Bane Nor mener at en dobling av sporkapasiteten er helt nødvendig for å kunne øke antall togavganger i og rundt Oslo. Naboer og sterke motstemmer mener tunnelløsning er for dårlig utredet.

I bystyret fikk Bane Nor gehør. Et knapt flertall støttet reguleringsplanen, da de mente det hastet å øke kapasiteten på jernbanen.

Denne uken gikk Arbeiderpartiet, MDG, SV, Rødt og Venstre inn for full byggestans i det omstridte området, inntil saken har blitt gjennomgått på nytt.

Arbeidet med å følge opp planleggingen, har byråden pent levert over til Plan og bygningsetaten (PBE). De har ikke hentet inn egne utredninger, men stolt blindt på Bane Nor. Her burde byråden og PBE satt seg ned og lest eventyret om Bukken og havresekken, men nei. Saken ble i stedet lagt frem for bystyret av byråden (MDG) og stemt igjennom.

Alle var enige om planene var kritikkverdig, men stemte den gjennom

Et eventyr handler ofte om den lilles kamp mot overmakten. Slik er det også i denne utbyggingssaken.

Alle partier i bystyret påpekte at Bane Nors planarbeid i Kværnerdalen var kritikkverdig. Likefullt ble en sak med like mange feil som en sveiserost har hull i seg, stemt igjennom. Det hastet med å bytte ut gammelt signalanlegg. De gamle skinnene i Brynsbakken var i følge Bane Nor flaskehalsen som strupte Oslo S, og kunne sette hele kongeriket i fare.

Ja, det flasker seg litt til for dem nå. De satte skjevt ut fra hoppkanten med slurvete forarbeid.

Bane Nor skriver i sine planer at området mellom skinnene skal bli en litt røffere park for litt eldre ungdom. Mine to barn skal tråkke gjennom her til skolen. Min yngste datter synes det er skummelt å gå der nå, i mørket. Jeg tenker med gru på hvordan det blir å gå der, når det som på folkemunne er døpt til «Hermstad pusher street» er ferdig, etter tidligere byutviklingsbyråd Arild Hermstad.

Så legger du på støy, mye støy. Sporene ligger i en dal og har Vålerenga Skole som nærmeste nabo, i rød støy sone. Åtte ekstra tog i timen, med enda flere ekstra godstog. Lyden fra godstog slår som en høyttaler inn i Kværnerdalen. Tog som bremser hyler nedover Gamlebyen, og stjeler nattesøvnen.

Miljøvern er også å redusere støyforurensning

Bane Nor burde ta sitt samfunnsansvar på alvor. Å bygge jernbane handler om mer enn å bygge mest mulig jernbane billigst. Det handler om livet til de som bor ved skinnene, ikke bare de som kommer frem til endestasjonen Oslo S. Miljøvern er mer enn luftforurensning. Miljøvern er også å redusere støyforurensning og skape gode bomiljø. Vi kjemper for å heine om vårt historiske nabolag med det store hjertet. Det har blitt kjempet før, og vi vant.

Stortinget som gir mandatet til hvordan Bane Nor skal bygge, må også gå i seg selv. Mest mulig, billigst mulig jernbane/vei, er ikke alltid det beste for velgerene deres.

Å gå opp mot Bane Nor er historien om David og Goliat. De færreste har ressurser, tid og kunnskap til å ta en slik kamp. Å vinne en slik kamp ville gitt veldig dårlige odds hos bookmakeren eller Norsk Tipping. Så når David påpeker at Goliat åpenbar har sporet av, må det trekkes i nødbremsen.

Hastevedtak for å forby riving av Hylla

Høyres forslag var å sende byggesaken tilbake til Bane Nor. Dette stemte Senterpartiet, Folkets Parti (BNP), KrF, Chaudhrys gruppe og en representant i Rødt for i mars 2021. Jeg advarte mot at hvis bystyret blindt stolte på Bane Nor og vedtok saken, ville dette koste tid. Nå er vi der.

At partiene med Venstre og Rødt nå fremmer et hastevedtak om at det nedlegges forbud mot å rive Hylla, er vel og bra. De burde gå mye lenger for å rette opp urett. Hastevedtaket som nå ble lagt frem for byens folkevalgte, burde selvfølgelig være å oppheve vedtaket, og be Bane Nor om å gjøre hjemmeleksen sin. Forslaget fra byrådspartiene, Venstre og Rødt er kun symbolsk.

Skal Bane Nor rive bygninger må dette også søkes om og behandles. Så forslaget er et forsøk på å kle på seg noen filler, for å redde seg inn- etter å ha blitt avkledd.

Nå trenger Askeladden noen gode hjelpere, slik at Brynsbakken-utbyggingen sak få en endelig, lykkelig slutt.

Snipp snapp snute, så kan vi håpe at Bane Nors planarbeid i Kværnerdalen er ute.

Les flere debattinnlegg og følg Avisa Oslos nye debattside OsloDebatten

Les også

Minner om en norskhet som ikke lenger finnes

Les også

For hver vellykkede patriark, finnes en stakkars, sosialt utilpass mann som ikke skjønner bæret

Les også

Venner fra Amsterdam får sjokk av å se Oslos åpne rusmiljø

Les også

Norsk nok for de svina?