Byrådets forslag til høyhusstrategi for Oslo, som er på høring, ser for seg doblede høyder opp mot 70 meter. Det er en avskyelighet. I de fleste blokkbebyggelser er makshøyden nå mye lavere og ofte helt ned mot 12 etasjer, eller cirka 30 meter.

Oslo er snart full. Byens byggeareal innenfor byggesonen på 145 kvadratkilometer kan ikke ekspanderes én meter, fordi den er låst mellom marka og fjorden.

Delta i OsloDebatten

Har du en mening om denne saken, eller et annet tema? Send inn ditt debattinnlegg her

Oslo-folk har mange meninger om byen sin, og Avisa Oslo ønsker å publisere flere personlige og originale innlegg som beriker samfunnsdebatten.

På 1950-tallet bygde man blokker på tre etasjer med plener og eplehager rundt. Det ga gode og ikke for overbefolkede bomiljø. Høyhus er ofte fint for de som bor høyt i dem.For alle andre kan de ofte bokstavelig talt være i veien og til ulempe, skape skygge og sterke vinder rundt husene.

De som stiller til bystyrevalget og bydelsvalget neste høst har et stort ansvar for de som allerede bor i Oslo kommune og stemmer ved valg. Det er de som skal være deres førsteprioritet.

Boligunderskuddet i Oslo-regionen har Oslo sannelig vært med på å avhjelpe, ved at byen har vokst fra 450 000 innbyggere i 1980 til 699 000 innbyggere i 2022.

Nå er det omegnskommunene sin tur til å være med å dekke boligunderskuddet i Oslo-regionen.

LES OGSÅ: Disse 13 nabolagene kan få høyhus på opptil 70 meter

Byen må bli bedre, ikke større

Nittedal kommune rett nord for byen kommer dårligst ut i så måte, ved at Nittedal kommune i 1980 i sine planer la opp til en dobling av kommunens innbyggertall frem mot 2020. Resultatet ble sørgelig dårlig: 20 000 innbyggere i 1980 er blitt til 24 000 innbyggere i 2020.

Jeg kunne også nevnt mange andre tilsvarende kommuner som fint kunne avhjulpet boligmangelen i Oslo-regionen, og fått prisene ned ved nybygging. Så høyhusstrategien bør nedskaleres kraftig, og byen må sørge for å bli bedre og ikke større.

Ta vare på hele Oslo

I Oslo gjenstår oppgaver i titallsmilliardklassen som har vært neglisjert i mange tiår, for eksempel å sørge for en sikker vannforsyning ved å skifte ut kilometer med elendige vannrør. Vann- og avløpsetaten anslår selv at 40 prosent av vannforbruket skyldes lekkasjer i stamnettet. Det samme med bygging av skoler som er glemt for eksempel i Bjørvika, eller oppussing av sykehjem som lukter urin og har elendig vedlikeholdt. Jeg kunne nevnt mange flere oppgaver og listen ville blitt lang.

Nå bør kvalitet og ikke økt innbyggertall prioriteres i Oslo. Ta vare på hele Oslo. Omegnskommunene må overta ansvaret Oslo har tatt sitt for lenge siden.

Les flere debattinnlegg og Oslo-historier på Avisa Oslos debattside Oslodebatten

Les også

Bjørvikas skyskrapere overskygger det mangfoldige Grønland

Les også

Høydeskrekk på høring -

Les også

Fiffig. Lavinntekt-Oslo finansierer riking-Bærum

Les også

Folk har i fortvilelse bygget om leiligheter for å få nattero