Alle mennesker er likeverdige og vi skal aldri akseptere diskriminering, rasisme eller rasistiske holdninger. Fremskrittspartiet støtter i hovedsak handlingsplanen mot hatefulle ytringer og holdninger som ble vedtatt i bystyret onsdag. Dessverre har den noen problematiske sider som i verste fall kan bidra til mer rasisme i samfunnet.

Les også: Ytringsfrihetsekspert advarer byrådet mot denne setningen: – De har nok de beste hensikter, men ...

Det er problematisk at byrådet maler med så bred pensel at handlingsplanen risikerer å stemple Oslofolk flest som potensielle rasister. Det kan bidra til mer polarisering og en opplevelse av at helt legitime holdninger som skepsis til høy innvandring eller legitim religionskritikk stemples som rasisme.

Mistenkeliggjør Oslofolk flest

Byrådet velger et mistenksomhetens blikk mot byens befolkning og sine egne ansatte. De vil blant annet at samtlige av over 50 000 ansatte i kommunen skal kurses i riktige holdninger. Implisitt at gale og hatefulle holdninger er så utbredt at alle må gjennom opplæring i de riktige. Dette er en unødvendig mistenkeliggjøring av de mange gode og samvittighetsfulle ansatte i Oslo kommune.

Flere av tiltakene i planen fremstår som noe overfladiske, men begrunnelsen bærer preg av en oppfatning om at det er mye rasisme og diskriminering i Oslo. Det er en kontraproduktiv avsporing at fokuset ser ut til å være på å bevise en hypotese om at rasisme og diskriminering er systemisk og svært utbredt, heller enn å arbeide målrettet mot konkrete problemer og håndtere reelle forekomster.

Virkeligheten er at det norske samfunn og den norske befolkning er svært tolerante og imøtekommende. Mangfold blant annet i meninger, legninger, landbakgrunn, religion og hudfarge er en naturlig del av samfunnet vårt og er både tolerert og akseptert av den overveldende majoriteten i samfunnet.

Rokker ved godt samhold

Alle partiene i Oslo er enige om at hatefulle og rasistiske ytringer ikke er velkomne i byen vår. Derfor er det viktig å markere avsky mot holdningen til organisasjoner som SIAN, som gang på gang forsøker å bruke provokasjon for å rokke ved det gode samholdet mellom mennesker av ulik etnisk og kulturell opprinnelse i hovedstaden.

Dessverre velger byrådspartiene å true med forhåndssensur, noe som ikke bare rammer holdninger vi alle er enige om å bekjempe.

Byrådet skriver at de vil nekte leie til arrangementer som «ikke er egnet til å fremme en offentlig samtale og debatt». Det er bekymringsfullt at byrådet gir seg selv en definisjonsmakt til å nekte grupper og organisasjoner å bruke bibliotekene og andre offentlige lokaler.

Det kan raskt gå utover meninger som er gode, men som av enkelte oppfattes som kontroversielle.

Løsningen må være målrettet og konkret

Det er viktig med kunnskap om ekstremisme og de fatale følgene hatideologier har. Historien om dette og det som har skjedd i Norge må formidles. Derfor burde alle skoleklasser få tilbud om å besøke 22. juli-senteret, Grinimuseet, demokratisenteret på Utøya, HL-senteret og Norges Hjemmefrontmuseum.

Det er viktig med søkelys på hatefulle ytringer og holdninger, og å målrettet bekjempe ekstremisme i Norge. Heller enn å mistenkeliggjøre brede lag av befolkningen, må vi sikre gode kanaler for rapportering av konkrete hendelser og tilfeller av diskriminering og rasisme.

Les flere debattinnlegg og følg Avisa Oslos nye debattside OsloDebatten

Les også

Islam Net svarer: Jeg skal ikke la min stolthet komme i veien for å si unnskyld

Les også

Islam Net virker mindre opptatte av skeive. Hva mener de om homofili nå?

Les også

Vi pushes til kaldt og hjerteløst arbeid. Hvor langt skal vi tøye strikken?

Les også

En mann ligger bevisstløs i snøen på Holmlia