31. august mottok jeg en e-post fra Oslo kommune om Helseveiviseren, et tilbud for deg over 60 år. Her fikk jeg informasjon om hvilke tjenester bydelen har til meg.

Det er mye å velge mellom under spørsmålet om hva jeg vil oppnå: Være sammen med andre, komme meg rundt i og utenfor hjemmet, ivareta personlig stell, av og påkledning, drive med hobby, få i meg nok mat. Og jeg blir informert om at at ett av bydelens mest populære tilbud er bydelens seniorveileder.

Mitt spørsmål tilbake - nå som jeg er over 60 år, mener kommunen at jeg trenger et tjenestetilbud?

Jeg lurer også på hvilke tjenester byrådsleder Raymond Johansen har svart at han trengte da han fikk Helseveilederen. Han fylte 60 i februar. Eller Jonas Gahr Støre, som er 61.

I Norge i dag lever vi til vi er nærmere 90 år og vi er friskere enn noen gang og den alminnelige aldersgrensen i arbeidsmiljøloven er 72 år.

Jeg tror ikke jeg er alene om å synes at Helseveiviseren til 60-åringer er fullstendig skivebom.

Jeg er i full jobb, har et godt og solid sosialt nettverk, beveger meg uten problemer innendørs og utendørs, går sågar turer i skog og mark og på fjelltopper. Jeg er i stand til å ivareta mitt personlige stell, hygiene, av og påkledning og jeg greier å gjøre mine innkjøp selv. Få i meg nok mat – ja det har ikke vært noe problem fram til nå i livet.

Hvorfor er dette skivebom?

Jeg har i hele min yrkeskarriere jobbet med eldre over hele aldersspennet, fra sykehjem og omsorgstjenester til folkehelse og nå i arbeidet for et aldersvennlig Norge i Helsedirektoratet.

For meg ser det ikke ut til at kommunen har tatt til seg kunnskap om utviklingen i eldres helse og funksjonsnivå de siste årene. Vi lever lenger og er friskere. Funksjonsfriske leveår har økt med 4,1 år for menn, og 4,6 år for kvinner mellom 1995 og 2017.

Folkehelseinstituttet-tall viser at de ekstra årene ikke bare tilbringes med behov for helsetjenester. Funnene fra denne studien tyder på at økende levealder de siste tiårene følges av flere funksjonsfriske leveår. I aldersgruppen 67 til 79 år er det om lag 12 prosent av befolkningen som bruker tjenestetilbudet, ifølge SSB.

Vi som nylig har passert 60 er en svært mangfoldig aldersgruppe som i stor grad er friske, aktive og arbeidsføre mennesker. Mange er fullt yrkesaktive og opplever hverdagen som aktiv og travel med jobb, familie, trening og sosiale aktiviteter. Noen har fortsatt hjemmeboende tenåringer, mens andre er blitt besteforeldre.

Nei, Oslo kommune. Dere kan ikke kommunisere med deres borgere på 60 på denne måten.

Les flere debattinnlegg på og følg Avisa Oslos nye debattside OsloDebatten

Les også

Det dårlige ryktet var ufortjent

Les også

Å si at Instagram, Tik Tok eller Snapchat er gratis, er fake news