SV fikk gjennomslag for et prøveprosjekt med kvitteringsordning for politiet i fjorårets budsjettavtale. Ordningen innebærer at politiet skal skrive ut kvitteringer hvor de forklarer bakgrunnen for kontroller til de som blir kontrollert.

Politiet har varslet at prøveordningen vil testes ut i Oslo fra mandag 5. desember.

LES SAK: Skal skriftlig begrunne kontroller i Oslo fra 5. desember: – Veldig gledelig

Stoppes uten grunn

Bakgrunnen for ordningen er at flere unge har gitt uttrykk for at de har blitt stoppet av politiet uten grunn. Slike opplevelser som oppfattes som unødvendig mistenkeliggjøring må tas på alvor, for å sikre tilliten til politiet i alle deler av samfunnet.

Det er svært viktig at politiet nyter høy tillit i samfunnet, og at politiet møtes med tilsvarende tillit. Deres samfunnsoppdrag krever dette. Derfor er det en selvfølge at det er nulltoleranse for rasisme, raseprofilering eller annen form for diskriminering i ordensmakten.

Kvitteringsordning for politiet er derimot et svært dårlig forslag. Det er intet nytt at politiet vanligvis forklarer årsaken til en kontroll til de som blir utsatt for det. Vi har verdens best utdannede politi og det er svært få land som kan vise til like høy tillit til politiet som vi har her i Norge.

Forslaget vil skape utfordringer, ikke løse noen

Først og fremst vil det ikke gjøre noe som helst med den alvorlige kriminaliteten vi har sett i Oslo. Ikke vil det være et verktøy mot diskriminering, men et merarbeid som har lite med politiets primæroppgave å gjøre. Samtidig risikerer vi at politiet ikke avdekker kriminalitet, og det må regjeringen ta på alvor.

Dette sender et svært uheldig signal om at politiet ikke bør ha vår tillit, og at de dermed må skrive ut kvitteringer for å rettferdiggjøre sitt samfunnsoppdrag. Politiet skal selvsagt ikke bruke tiden sin på å skrive ut kvitteringer, men bekjempe kriminalitet.

Les flere kommentarer, debattinnlegg og Oslo-historier på Avisa Oslos debattside Oslodebatten

Les også

Tre drept hittil i år. Elleve skadd. Dette kan ikke politiet løse alene

Les også

Politiet er på plass i «skammens gate». Alle jeg kjenner er borte

Les også

Var Young Guns-medlem: Den nye gjengkriminaliteten er knyttet til bydel

Les også

Ingen kamerater kom på besøk. Ingen hadde tid til å prate. Da begynte jeg å tenke på det mora mi sa