Det tror jeg ikke vil skje.

Jeg tror dette er godt porsjonert forhandlingsmat til SV – og SVs stemmer trengs for å få flertall for budsjettet i Stortinget.

Men sikker er jeg dessverre ikke.

Selvsagt burde dagens kompensasjonsordning bare blitt forlenget frem til sommeren, og så fikk man ta en ny runde da.

Dette kommer SV til å kreve i forhandlingene, får AO opplyst.

Kutt i fergepriser

Men den nye regjeringen foreslo ikke å bruke «de store pengene» innenfor samferdsel på kollektivtrafikk i byene – men på kutt i fergeprisene i distriktene.

Så hvordan dette dramaet utspiller seg fram mot desember må alle som bruker Oslos etter hvert – og forhåpentligvis også i framtida – fantastiske kollektivtilbud følge nøye med på.

Jonas Gahr Støres nye regjering foreslår i det justerte budsjettet at koronakompensasjonen til Ruter og andre kollektivselskaper ikke forlenges etter 1. januar. Med andre ord – akkurat det samme som Erna Solbergs regjering gikk inn for.

– Utrolig skuffende

– Dette er utrolig skuffende. Kollektivselskapene og de reisende har lojalt fulgt smittevernrådene under hele pandemien, og nå stikker regjeringa fra regninga, sa byråd for miljø og samferdsel, Sirin Stav (MDG), til Avisa Oslo.

Jeg har stor forståelse for at byråden sier dette.

Tirsdag står nettopp Ruters uhyre krevende situasjon på sakskartet når byrådet samles til sin faste ukentlige konferanse.

Jeg har grunn til å tro at Stav i dette møtet vil få full støtte av sin sjef, byrådsleder Raymond Johansen – som også sitter i Aps sentralstyre sammen med en annen Oslo-borger, nemlig Støre.

– Byrådet skal snu alle steiner for å unngå kutt i rutetilbudet selv om regjeringa løper fra ansvaret, sier Stav.

Ikke bærekraftig

Oslo har riktig nok en ganske stor kommunekasse, men å dekke opp for Ruters manglende inntekter er selvsagt ikke bærekraftig.

Under pandemien har regjeringen kompensert manglende inntekter hos kollektivselskapene. Dette slik at selskapene kunne opprettholde tilbudet selv om trafikken naturlig nok gikk kraftig ned som en følge av de inngripende tiltakene og bruken av hjemmekontor.

Men selv nå – når Oslo for lengst har åpnet seg helt opp igjen – er ikke mer enn 80 prosent av de reisende tilbake på buss, trikk og T-bane.

Ruter har flere ganger advart mot at det kan bli store kutt i tilbudet, hvis ikke de reisende kommer tilbake snart.

«Historisk svekkelse»

Byråd Stav karakteriserer det som «en historisk svekkelse av kollektivtilbudet» hvis slike kutt blir virkelighet, som kan gi en nedadgående, selvforsterkende spiral hvor folk igjen vil velge bil framfor kollektivtransport.

Det er ingen grunn til å bli beroliget av uttalelsene den ferske samferdselsminister Jon-Ivar Nygård kom med mandag:

– Regjeringen er opptatt av folk skal reise kollektivt, og jeg er glad for at mange passasjerer nå er tilbake etter koronakrisen. Når smitteverntiltakene er avviklet, er det viktig at staten ikke hindrer omstilling til en ny normal. Vi gjør derfor ikke om på Solberg-regjeringens prioritering i forslaget til statsbudsjett 2022 om ikke å forlenge kompensasjonen til tog- og kollektivselskapene. Vi vil selvsagt følge utviklingen nøye framover, ikke minst når det gjelder smittesituasjonen og tilhørende tiltak.

«En ny normal»?

Permanent reduksjon?

Kan den «nye normalen» være at antall kollektivreiser i Oslo reduseres permanent med 20 prosent, som nå?

Da er mitt spørsmål:

Er dette akseptabelt for den nye regjeringen?

Legges lista virkelig så lavt?

Bør ikke regjeringen – i samarbeid med byrådet – ut og sloss og krige for at vi får opp kollektivbruken i Oslo til minst det nivået det var på før dette hersens viruset begynte å kødde til alt?

For nå øker biltrafikken i Oslo.

Sitatet over fra statsråden fra Fredrikstad er forhåpentligvis først og fremst klønete formulert, vi får inntil videre tro at han ikke er så passiv og umælende som han fremstår her, for hva som er «normalen» når det gjelder bruken av kollektivtrafikk er i aller høyeste et spørsmål om tilbud.

Les også

Ruter opererer med gårsdagens strategi

Skyldes ikke MDG

Det er av og til på sin plass å minne om den storstilte og vellykkede satsing på kollektivtrafikk i Oslo (og Viken) ikke skyldes MDG, selv om både MDGs motstandere og MDG selv har all interesse av å fremstille det slik.

Den massive satsingen i Oslo, som ble satt i gang av det borgerlige byrådet som tapte valget i 2015, er i praksis en tverrpolitisk beslutning i Oslo.

Sannheten er at mesteparten av bil- og parkeringspolitikken sentralt i byen ville blitt gjennomført selv om klimakrise, svevestøv og fandens oldemor ikke hadde eksistert – rett og slett fordi Oslo innenfor Ring 3 ikke ville hatt plass til alle bilene som Oslos vekst allerede hadde medført.

Jeg har mandag kveld snakket med flere sentrale kilder i Oslo Ap og Oslo SV.

De synes naturlig nok det er spesielt at den nye regjeringen vil bruke nesten en milliard kroner i det nye budsjettet på å kutte fergeprisene i distriktene med 30 prosent – mens man ikke vil bruke én krone av de 1,2 milliardene kollektivselskapene i og rundt de store byene har bedt om.

Og hva med byvekstavtalene som er inngått med Staten?

Pen og synlig seier

For meg virker det ganske opplagt at dette vil være å gi SV og Groruddalens Kari Elisabeth Kaski en pen og synlig seier i budsjettforhandlingene som nå begynner.

Det tror også kildene i Ap og SV er meget mulig, men de er ikke villig til å sette penger på det, og det sier dessverre mer enn det burde ha gjort.

Les også

Folk har i fortvilelse bygget om leiligheter for å få nattero