Akkurat nå henger det tunge skyer over hovedstadens kollektivtilbud. Spesielt kan det bli utfordrende for de som har som har parkert bilen hjemme og satser på kollektivtransport til jobb, handel og opplevelser i bysentrum. Ruter varsler om kutt i rutetilbudet og enda høyere billettpriser fra 2022. Vårt fareskilt er hevet. Transport er nemlig helt avgjørende for å sikre handel og byliv i Oslo sentrum.

De kollektivreisende er ikke kommet tilbake for fullt etter koronaen. Tror politikerne at et redusert tilbud og dyrere billetter vil være løsningen? Passasjertallene viser 20 prosent av de reisende har forsvunnet i forhold til 2019, noe som vil gi et inntektstap på 1,2 milliarder kroner. Ruter varsler at de må skru tilbudet fem år tilbake og redusere årlige avganger fra 5,6 til 4,8 millioner.

Dette er problematisk. Et kutt i kollektivtilbudet vil gi mer privat bilkjøring og gjøre det mer krevende – om ikke umulig – å nå klimamålene. I fjor vedtok Oslo å redusere klimagassutslippene med 95 prosent innen 2030, blant annet ved å gjøre de enklere å ta klimavennlige valg - hver dag.

Gange, sykkel og kollektivtrafikk skal være førstevalgene for reiser i Oslo. Biltrafikken skal reduseres med 20 prosent innen 2023 og en tredel innen 2030, sammenliknet med 2015.

Økte bompenger, færre og dyrere P-plasser, forslag om fossilfrie soner og bilfritt byliv har definitivt gjort det vanskeligere å bruke bilen til sentrum. Flere bruke andre transportmidler. Alternativet som vokser frem, er å la være å reise til byen.

Delta i OsloDebatten

Har du en mening om denne saken, eller et annet tema? Send inn ditt debattinnlegg her

Oslo-folk har mange meninger om byen sin, og Avisa Oslo ønsker å publisere flere personlige og originale innlegg som beriker samfunnsdebatten.

For oss som representerer handel og servering, er vi både overrasket og skuffet over at Ruter ikke setter kunden i sentrum. Ruter opererer med gårsdagens strategi, som er mer egnet til å hindre utvikling snarere enn å tenke nytt og få gode transportvaner. Når denne strategiske tenkningen kommer på toppen av koronaens adferdsendringer, frykter vi for et levende byliv i Oslo sentrum.

Utgangspunktet må være de reisende. For å få folk til å velge kollektivt fremfor bil må tilbudet være fleksibelt og godt og ikke koste for mye. Vi ser at folk valgte bort både bil og kollektivtransport til sentrum under pandemien. Samtidig opplevde mange bydelssentre og handlesteder utenfor bykjernen rekordomsetning. Dette er positivt for bydelene og bidrar til gode nærmiljøer, men svekker bylivet i Oslo sentrum.

For at tilbudet skal bli mer attraktivt, må det tenkes nytt og tilbudet må utvikles. Kollektivtilbudene må kombineres med annen type mobilitet som for eksempel el-sparkesykler, bysykler og hjemtransport av varer. I utviklingen av billett- og reiseappene sine viste Ruter at de kan være innovative og nyskapende.

Vi kan ikke gå baklengs inn i fremtiden. Da vil både klima og Oslo sentrum bli tapere. Aller mest vil det gå ut over byens borgere.

Les flere debattinnlegg på og følg Avisa Oslos nye debattside OsloDebatten

Les også

Min kultur er ikke ditt Halloween-kostyme

Les også

Reisen fra Fornebu til Bygdøy var som et eventyr. Så inntraff virkeligheten.

Les også

Bjørvikas skyskrapere overskygger det mangfoldige Grønland

Les også

Oslo som delt by er en varslet katastrofe