Utrolig mange barn og unge sliter med psykiske vansker. Men for mange er ikke løsningen nødvendigvis omfattende utredninger og lange løp med behandling. Mange unge trenger bare noen å snakke med.

Men et slikt tilbud oppleves veldig utilgjengelig.

Jeg har selv opplevd å slite over lengre tid. Jeg slet med å gjøre skolearbeid, jeg slet med å legge meg til rimelige tidspunkt, og jeg slet med å finne en mening med det jeg holdt på med. Dette førte til slutt at jeg måtte droppe ut av studiene mine flere ganger. Jeg trodde lenge problemet var mangel på selvdisiplin, og det var først da jeg prøvde å begynne å studere en tredje gang at jeg innså hvor lenge jeg har slitt med vanskelige tanker, og at jeg trenger hjelp.

LES MER AV JENNY HELENE SYSE:

Les også

Da jeg først havnet bakpå ble fallet ekstra stort

Skal jeg ta opp plass i helsevesenet?

Å søke hjelp var noe jeg hadde vegret meg for i mange år. Jeg tenkte at jeg ikke trengte å snakke med en psykolog, og at køene var så lange at det ikke var noe poeng uansett. I tillegg tenkte jeg at det ikke var noen grunn til at jeg skulle ta opp plass i helsevesenet. Det er jo tross alt mange som sliter mye mer enn meg.

Jeg har etter mange år innsett at det jeg trengte var noen å snakke med. Hadde jeg fått det tidligere, kunne jeg kanskje unngått mange av problemene jeg har hatt i senere år. Jeg vet at utrolig mange befinner seg i samme situasjon som meg, og det er derfor veldig viktig å gjøre slike tilbud både bedre og mer tilgjengelig.

I bystyreprogrammet til valget går derfor går Oslo Unge Høyre inn for å innføre et gratis tilbud om samtale for mennesker som sliter, der man kan melde seg uten henvisning. I dag finnes det noen slike tilbud, som UngArena. Men problemet er at det er alt for få slike tilbud. De som da eksisterer får alt for mange henvisninger, og det blir igjen lang ventetid. Dette fører også til at mange velger å ikke oppsøke hjelp, siden de opplever at det ikke er noe poeng.

Delta i OsloDebatten

Har du en mening om denne saken, eller et annet tema? Send inn ditt debattinnlegg her

Oslo-folk har mange meninger om byen sin, og Avisa Oslo ønsker å publisere flere personlige og originale innlegg som beriker samfunnsdebatten.

Tilbud i hver bydel

I tillegg er det viktig å huske at et slikt tilbud ikke bare ville hjulpet barn og unge, dette er et tilbud som er til for å hjelpe alle som sliter. Bare fordi man vokser opp betyr ikke det at problemene man kan ha som ung forsvinner. Tvert imot, for mange er det da problemene starter. Dette må vi ta på alvor.

Hjelpen kan ikke være langt unna, og nettopp derfor bør tilbudet innføres i hver enkelt bydel. Dette vil gjøre at hjelpen kommer nærmere folk og at man kan møte dem som sliter der de er. Dermed blir det mye lavere terskel for å oppsøke hjelpen, og vi kan hjelpe før problemene vokser seg til noe mye større.

Det er lett for meg å si nå at jeg burde snakket med noen da jeg først begynte å få problemer. Men for meg var terskelen for å søke hjelp rett og slett for høy. Det jeg, og utrolig mange andre i min situasjon, trenger er noen som vil høre og at dette er lett å finne.

Les flere debattinnlegg og Oslo-historier på Avisa Oslos debattside Oslodebatten

Les også

Maria Mena: Å få plass hos psykiater redder livet mitt, men jeg sitter med verdens bitreste smak i kjeften.

Les også

Overlege i ungdomspsykiatri: Kan best beskrives som et generasjonstraume

Les også

Kjærlighetssorg på CVen

Les også

Jeg levde med et stempel. Jeg var den «kronisk suicidale»