Jeg er veldig glad for at det blir opprettet en ekstern gransking som skal se på hva vi er, og hva vi burde være.

Det blir ropt etter økt bemanning og bedre kompetanse. Økt bemanning er flott, det er bare det at det finnes ikke kvalifiserte og kompetente personer å ansette.

Hva skal vi være kompetente på?

Delta i OsloDebatten

Har du en mening om denne saken, eller et annet tema? Send inn ditt debattinnlegg her

Oslo-folk har mange meninger om byen sin, og Avisa Oslo ønsker å publisere flere personlige og originale innlegg som beriker samfunnsdebatten.

Vi får pasienter som aldri burde vært på helsehus

Vi på helsehusene får absolutt alle typer pasienter. Vi kan ikke si nei til å ta imot noen.

Vi har pasientene med bruddskader som skal smertelindres og trenes opp til å komme hjem. Vi får mange pasienter med infeksjoner som så vidt har startet behandling, som er medtatt og slitne og som trenger tett medisinsk oppfølging.

Så har vi mange som kommer til oss for å dø, der all aktiv behandling er avsluttet, og vi skal sikre en god avslutning på livet.

Til slutt er det alle de andre som definitivt ikke burde vært på helsehus.

LES: Lederbytte på Ullern helsehus og Ullernhjemmet

Først og fremst demente hjemmeboende, der pårørende trenger avlastning. Det er så hjerteskjærende og trist - de roter rundt i nye omgivelser, nekter å vaske seg, skifte klær og spise. De pakker og vil dra, og ofte må vi sette inn ekstra personell for å ivareta dem og sikre at de ikke vandrer ut i vinterkulda.

Vi holder dem tilbake mot deres vilje, som meg bekjent ikke er lov.

Vi har pasienter med psykiatriske lidelser som utagerer, roper, og slår. Vi får dem ikke overført til psykiatrien, oftest med begrunnelsen at de er for syke og med lidelser som ikke lar seg behandle.

Så har vi gruppen sosiale årsaker: Alkohol- og rusmisbrukere som ikke kan ta vare på seg selv, som blir funnet i forkommet tilstand.

Vi har også fått noen som av ulike årsaker ikke har et sted å bo, og bydelen har ikke andre løsninger enn å plassere dem hos oss.

Så nei, vi har ikke kompetanse på alt dette. Det er ikke mulig. Vi gjør bare vårt virkelig aller beste for å ivareta de pasientene som blir «kastet» til oss.

Les også

Slitne pårørende trenger også en pause, så de ikke blir pasient selv

Det er helt nødvendig at Helsehusmodellen revurderes og at det opprettes egne avdelinger for palliasjon - pasienter med uhelbredelig sykdom og kort forventet levetid - rehabilitering, og avansert medisinsk behandling på tvers av bydelene.

Avlastningspasienter, demente, psykiatri og sosiale kasus må bli ivaretatt andre steder. Det overnevnte må tas fatt i ellers, vil avvikene og kritikken fortsette.

Les flere kommentarer, debattinnlegg og Oslo-historier på Avisa Oslos debattside Oslodebatten

Les også

Helsehus-ansatt: I stedet for å klage, kan ikke dere pårørende hjelpe oss?

Les også

Sykepleiere er erstattet over tid. Det er ikke lenger rom for «det lille ekstra»

Les også

«Du er heldig som får enerom, enn så lenge»

Les også

Avdelingen på Ullevål der himmel og helvete møtes