Da tilpasser frosken seg omgivelsene og rammene. Det er en god metafor på bildet i helsetjenestene i Oslo.

Kommunene fått et større ansvar for helsetjenestene siden samhandlingsreformen ble innført. Pasienter kommer tidligere hjem fra sykehus og våre eldre lever lenger med flere sykdommer enn tidligere. Det faglige kravet til hjelpen som tilbys i kommunens helsetjenester er betraktelig økt. Direktøren i Sykehjemsetaten, Helge Jagmann, beskriver utfordringen til Avisa Oslo slik: «Pasientene som ankommer helsehusene er mye sykere enn før, mange ubesatte stillinger og mangel på kompetente vikarer.»

Dette er ikke noe som har dukket opp over natten. Dette har pågått i lang tid. Vannet er blitt varmere. Ledere og ansatte har strukket seg lenger, mens rammene blir trangere.

LES OGSÅ: Nesten en tredjedel av sykepleierstillingene står ubesatt på omstridt helsehus: – En svært uheldig situasjon

Sykepleiere blir erstattet

Norsk sykepleierforbund Oslo har kartlagt den planlagte og faktiske bemanningen i Oslos kommunehelsetjeneste over flere år. Over tid har sykepleiere blir erstattet av personer med lavere eller ingen helsefaglig utdanning. I år var sto én av fem sykepleiervakter uten en sykepleier på jobb.

Vi ser også at helsefagarbeidere blir erstattet i stor grad av personer uten formell helsefaglig utdanning. Pasientenes behov for sykepleie blir ikke alltid ivaretatt av personer med riktig kompetanse. La meg presisere: Kompetanse til å observere og vurdere endringer i helsetilstandene til våre eldre, til å utøve sykepleie.

Delta i OsloDebatten

Har du en mening om denne saken, eller et annet tema? Send inn ditt debattinnlegg her

Oslo-folk har mange meninger om byen sin, og Avisa Oslo ønsker å publisere flere personlige og originale innlegg som beriker samfunnsdebatten.

Vi har tatt til orde for en bemanningsnorm, mens politikerne vil gjerne se på oppgavedeling. Begge deler kan være nødvendige grep som må tas på både kort og lang sikt. Det er mange oppgaver i helsetjenesten som kan ivaretas av andre enn sykepleiere og helsefagarbeidere. Sykepleier- og helsefagarbeiderkompetansen må brukes rett, hos pasientene, for å utøve sykepleie.

Les også

Takk for meg, helsevesenet. Jeg kommer aldri tilbake!

Ikke lenger rom det «det lille ekstra»

Jeg tørr å påstå at ingen som jobber i helsetjenestene i Oslo ønsker å gå på jobb hvor man ikke kan gi omsorgsfull hjelp: Noe som kan bli oppfattet som «det lille ekstra» - det vi er pålagt å gi, men som rammene ikke lenger gir rom for. Noen kjenner vannet begynner å bli ubehagelig varmt og hopper ut. Kanskje helt ut.

Én av fem sykepleiere som slutter innenfor sine 10 første år som sykepleier.

Oslo kommune har gjort noen grep og satt i gang arbeidet med en strategisk rekrutterings- og kompetanseplan. Det er bra. Det er bra at kommunen vil se på hvordan vi kan både heve kompetansen til sine ansatte og rekruttere livsviktig kompetanse for å gi et forsvarlig tilbud til sine innbyggere.

La oss bare håpe at rammene politikerne gir bydeler og etater er gode, og at «badevannet» ikke er så varmt at frosken er blitt kokt før vi har fått helsetjenester som vi etter lov og forskrift er pålagt å gi, både vi og kommunen. Det er å ivareta faglig forsvarlighet og omsorgsfullhjelp.

Les flere kommentarer, debattinnlegg og Oslo-historier på Avisa Oslos debattside Oslodebatten

Les også

Krisen ved helsehusene er et minefelt for Ap

Les også

Far tok på det nakne håndleddet og sa «borte». Klokken var borte

Les også

Da livet begynte å vokse i magen, ble kroppen min så mye mer

Les også

«Jeg har et organ som venter på meg!» sa jeg på flyplassen