Torsdag 17.2 har Aftenposten en reportasje der Ruter-sjef Bernt Reitan Jenssen mener at kollektivtrafikken taper på elbilfordelene. Han viser til et kraftig fall i antall passasjerer i kollektivtrafikken, samtidig som både elbilsalget og antall bomringpasseringer har skutt i været. Andelen personer uten bil i Ruter-området har gått ned.

Reitan Jenssen trekker spesielt frem de reduserte takstene i bomringen for elbiler i Oslo-området. Forskjellen er slående.

For eksempel må dieselbiler betale 26 kroner utenfor rushtiden på Oslo-ringen, mens elbiler slipper unna med seks kroner. Bompengefordelen kommer på toppen av flere andre fordeler, som momsfritak, fritak for engangsavgift, billigere eller gratis parkering, muligheten til å kjøre i kollektivfelt, i tillegg til at elbileiere i mindre grad rammes av de stigende karbonavgiftene som gir høye bensin- og dieselpriser.

Riktignok er strømmen dyr nå, men for elbileiere subsidieres drivstoffet av de statlige strømpakkene.

Delta i OsloDebatten

Har du en mening om denne saken, eller et annet tema? Send inn ditt debattinnlegg her

Oslo-folk har mange meninger om byen sin, og Avisa Oslo ønsker å publisere flere personlige og originale innlegg som beriker samfunnsdebatten.

Elbiler tar markedsandeler fra kollektivtrafikken

Samferdselspolitikk i og utenfor byer er to ganske ulike ting. I byen gir plassmangel, støy, svevestøv, mikroplast, ulykker, kø og forsinkelser større negative samfunnsvirkninger enn på bygda. Der er det bedre plass. Utslipp av CO2 fra drivstoff er bare en av flere negative virkninger av bilkjøring, og i byen er den kanskje ikke engang blant de viktigste.

Derfor blir det feil at nettopp bomringene og parkering i Oslo er så billig at elbiler tar markedsandeler fra kollektivtrafikken.

Generalsekretær i Norsk elbilforening avfeier Ruter og mener at elbiler kun konkurrerer med bensin- og dieselbiler. Dette er ikke riktig. Både statlige og lokale spesialordninger og subsidier gjør at elbiler i mange tilfeller er vesentlig billigere å eie og bruke enn fossilbiler.

I Oslo, der Ruters tilbud er mest konkurransedyktig, står mange overfor valget om de i det hele tatt skal ha bil, eller om de skal fortsette uten. I disse tilfellene kan et regnestykke mellom kollektivtransport og det rimeligste bilholdet være avgjørende. Den siste tiden har elbiler kommet godt ut av det, når man også tar hensyn til reisetid og komfort.

Et godt eksempel fremkommer i artikkelen, der Abel Haile fra Bergkrystallen nylig kjøpte elbil fremfor å reise kollektivt for å komme seg til jobb på Hasle. Haile uttaler at han både sparer tid (sammenlignet med kollektivt) og penger (sammenlignet med fossilbiler), som viser at elbilen konkurrerer både med kollektivt og med fossilbiler. Slik vil det alltid være der hvor kollektivtilbudet, eller gange og sykkel, er et reelt alternativ til bilen.

Avslutningsvis mener Norsk elbilforening at fordelene bør bestå helt til elbiler er et førstevalg for folk flest. På Elbilforeningens nettside kan man lese at i januar 2022 ble det satt nye elbilrekorder. Av de 20 mest solgte bilene, var 19 elbiler.

Elbilandelen av nybilsalget var over 80 prosent på landsbasis. I Ruters virkeområde, Oslo og Viken, var andelen elbiler oppunder 90 prosent. Elbiler er allerede førstevalget for folk flest, og det har vært slik lenge. Elbiler er bra når det erstatter fossilbiler, men uheldig når de erstatter kollektiv, sykkel og gange.

Det er på tide å vurdere de ulike elbilfordelene på nytt, og se spesielt nøye på fordelene som gjør bilbruk i storbyen mer attraktivt.

Les flere Oslo-historier og debattinnlegg på Avisa Oslos nye debattside Oslodebatten

Les også

Folk i bydel Østensjø tvinges til å kjøre bil til byen

Les også

Den triste sannheten er at jeg unngår å reise kollektivt

Les også

Ny trikk er mindre moro for den som nesten ikke har råd til å gå om bord

Les også

Om vi er heldige, er det buss for bane. Ofte blir det bein for bane