Gå til sidens hovedinnhold

Urovekkende at Oslo Unge Venstre retter kanonen mot oss

Vi kan helt sikkert lage en pissekonkurranse av klimapolitikken, og vifte med pekefingeren helt til avisa ikke gidder å trykke det lenger, skriver Oslo Grønn Ungdom i svaret til Oslo Unge Venstre.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Nyvalgt leder i Oslo Unge Venstre, Tejn Rolland, skriver i Avisa Oslo at byrådspartiene er løgnere i miljøpolitikken, og ber om at de stilles til ansvar.

Det er for så vidt bra å ta frem den store kanonen når klima diskuteres, men det er urovekkende at Unge Venstre retten den mot Norges mest ambisiøse klimaprosjekt.

Les innlegget til Tejn Rolland:

Les også

Byrådet står bak tidenes klimaløgn

Det grønne prosjektet i Oslo er ikke et luftslott. Utslippene i Oslo falt med 6,7 prosent fra 2018 til 2019 viser tall fra Miljødirektoratet. Det er det siste året vi har tall for, og det falt sannsynligvis enda mer i 2020. Still gjerne MDG til ansvar for det.

For å svare på hvorfor det ikke er kutta enda mer, må vi se på hva de store utslippskildene i Oslo faktisk er. De tre klart største er veitrafikk, søppelforbrenning, og anleggsarbeid.

Delta i OsloDebatten

Har du en mening om denne saken, eller et annet tema? Skriv til fawad@ao.no

Oslo-folk har mange meninger om byen sin, og Avisa Oslo ønsker å publisere flere personlige og originale innlegg som beriker samfunnsdebatten.

Veitrafikken først. Utslippene fra trafikken har gått ned med 16 prosent siden MDG gikk inn i byråd. Dette har skjedd som resultat av sykkelsatsninga, bompengepolitikken, økt elbilandel, og satsinga på utslippsfrie busser med mer.

Først og fremst har det skjedd på tross av motstand fra blant annet Venstre. På tross av Høyre-regjeringas kapasitetsøkende motorveiprosjekter. På tross av at regjeringa rota det til med palmeolje i biodrivstoffet. På tross av et enormt vedlikeholdsetterslep på jernbanen og null vilje til å øke passasjerkapasitet.

Dette er faktorer som øker biltrafikken inn og ut av Oslo. Det er ikke et mysterium hvorfor utslippene fra veitrafikken ikke er kutta med mer i Oslo når Høyre og Venstre i regjering har brukt store muskler til å trekke i motsatt retning.

Og så er det søppelforbrenninga. Her har utslippene økt. Grunnen til det er enkel - Oslo brenner mer søppel, og energien brukes til å produsere fjernvarme. Det har blitt mer søppel fordi det bor flere folk i Oslo enn da sittende byråd overtok kontorene på Rådhuset, og fordi Oslo tar hånd om mer søppel fra andre kommuner. Vi har ikke noe godt alternativ til å brenne restavfall, fjernvarmeproduksjon er god ressursutnyttelse, og byrådet kan neppe lastes for at det har blitt mer søppel. Løsninga på utslippene er å få på plass fangst og lagring av CO2 på søppelforbrenningsanlegget på Klemetsrud, og derfor har vi lagt det til grunn i målene våre.

Dessverre har regjeringa, ved Venstre, utsatt finansieringa av dette.

Til slutt anleggsarbeid. Byrådet har stilt krav om at alle byggeplasser i kommunal regi skal foregå utslippsfritt. Det er viktig for klima. Men da byrådet foreslo det samme kravet for resten av byggeprosjektene i Oslo, sa regjeringa nei. Vi får ikke kutta mer i utslipp fra byggeplasser fordi Venstre i regjering trekker i bremsene og nekter oss å stille krav om utslippskutt der utslippene er størst.

Avslutningsvis hadde jeg tenkt å skrive om hvor skrekkelig lite Venstre i regjering har kutta i utslipp, og litt om å kaste stein i glasshus, men jeg skal droppe det. Vi kan helt sikkert lage en pissekonkurranse av klimapolitikken, og vifte med pekefingeren helt til avisa ikke gidder å trykke det lenger. Det synes jeg hadde vært dumt av oss.

Mye heller enn det vil jeg diskutere hvordan vi best løser problemene med utslippene fra veitrafikk, søppelforbrenning og anleggsarbeid.

Har Oslo Unge Venstre noen nye løsninger dere vil legge på bordet? Det slår meg som mye mer formålstjenlig enn å kalle hverandre løgnere over en lav sko.

Les flere debattinnlegg på og følg Avisa Oslos nye debattside OsloDebatten

Les også

Ingen kamerater kom på besøk. Ingen hadde tid til å prate. Da begynte jeg å tenke på det mora mi sa

Les også

Å få plass hos psykiater redder livet mitt, men jeg sitter med verdens bitreste smak i kjeften.

Les også

Mortensrud: Jeg var aldri redd for å gå hjem alene sent på kvelden

Les også

Firerkravet i matte er viktig, selv om du hater at jeg sier det høyt og tydelig

Kommentarer til denne saken