Ingunn Handgard, pressesjef i NAF slår alarm om bompenger i Avisa Oslo. Det er naturligvis ingen overraskelse at en interesseorganisasjon for bileiere kjemper mot at bilister skal betale for seg.

Allikevel er det synd at NAF ikke ser at bompenger bidrar til å løse trafikkproblemene i byen vår på en måte, som til syvende og sist gjør livet lettere også for de som må ha bil.

Les også

Bompenger er blitt svaret på alt, og systemet vakler

En god definisjon av en storby, er et sted som er avhengig av kollektivtransport for å fungere. Oslo er en sånn by. Takket være mange tiårs satsing har Oslo fått et kollektivsystem i verdensklasse. En av grunnene til at Oslo har et så godt kollektivsystem, er at vi krever inn bompenger som gjør det mulig å finansiere store utbygginger, som til syvende og siste er svært lønnsomme og langsiktige investeringer.

Delta i OsloDebatten

Har du en mening om denne saken, eller et annet tema? Send inn ditt debattinnlegg her

Oslo-folk har mange meninger om byen sin, og Avisa Oslo ønsker å publisere flere personlige og originale innlegg som beriker samfunnsdebatten.

Verdien av høyere bompenger

Når Oslo nå får høyere bompenger, skyldes det nettopp at Oslo og Viken har blitt enige om enda større satsinger på kollektiv, sykkel og gange gjennom Oslopakke 3. Det er veldig bra at et bredt flertall av partiene både i Oslo og Viken ser verdien av dette, og har valgt å fortsette å følge det som har vært vinneroppskriften for å sikre effektiv og miljøvennlig transport for innbyggerne.

Det er spesielt viktig etter pandemien, som har gitt et tilbakeslag for kollektivtransporten og ført til en økning i bilbruken i regionen. Nå er det viktig å sørge for at Oslo-regionen unngår å havne i en ond spiral med økende bilbruk og redusert kollektivtilbud, og heller sørge for at vi kommer tilbake inn i den gode spiralen vi har vært inne i i mange år.

For bilistenes del, er det en mager trøst om bompengene reduseres til null, og resultatet er at man må bruke mange flere timer i uka på å stå i kø på overfylte veier. Tid er som kjent penger.

Hva koster bilkjøring omgivelsene?

Når NAF klager på at det er dyrt å være bilist, så er det verdt å minne om hva slags kostnader bilkjøring faktisk påfører sine omgivelser. Transportøkonomisk institutt har anslått at en 30 kilometer lang arbeidsreise med fossilbil i rushtid i en by med over 100 000 innbygger i gjennomsnitt koster samfunnet omtrent 155 kroner. Kostnadene påløper i form av køer, ulykker, støy, lokal forurensing, veislitasje og CO2-utslipp.

Hva er mest rettferdig? At bilister betaler mer av den reelle kostnaden for bilbruk, eller at den bæres av alle, inkludert de som reiser med kollektiv, sykkel eller gange i hverdagen?

Det er få som savner tiden da motorveien gikk over Rådhusplassen, da Operapassasjen var parkeringsplass, eller da eksosen lå som et tungt teppe over byen på kalde vinterdager.

Ennå har vi langt igjen for å redusere lokal forurensing, trafikkproblemer og klimautslipp i byen vår. Bompenger er et av flere nødvendige virkemidler for å få det til.

Les flere debattinnlegg og Oslo-historier på Avisa Oslos nye debattside Oslodebatten.

Les også

Bilister er mønstertrafikanter. Det er jeg som er problemet

Les også

Den triste sannheten er at jeg unngår å reise kollektivt

Les også

Fiffig. Lavinntekt-Oslo finansierer riking-Bærum

Les også

Transportforskere: Prisen på enkeltbilletter støter vekk passasjerer