Det er i dag nesten umulig for en enslig person med gjennomsnittlig god norsk årsinntekt å kjøpe sin første bolig i Oslo. Selv med en årslønn på 620 000 kroner er bare én av hundre boliger til salgs innen rekkevidde. I 2015 var antallet en av fem, viser tall fra Eiendom Norges Sykepleierindeks.

Vi som har kommet oss inn i boligmarkedet trekker stigen opp etter oss og overlater problemet til alle som står utenfor og vil inn. Det største problemet er at det bygges for få boliger vanlige folk har råd til.

Delta i OsloDebatten

Har du en mening om denne saken, eller et annet tema? Send inn ditt debattinnlegg her

Oslo-folk har mange meninger om byen sin, og Avisa Oslo ønsker å publisere flere personlige og originale innlegg som beriker samfunnsdebatten.

Oslo er Norges singelhovedstad

48 prosent av husholdningene består av kun én person. Derfor er interessen for å kjøpe en sentrumsnær smart liten leilighet stor. I år koster en gjennomsnittleilighet under 30 kvm i Oslo 3,5 millioner kroner. I 2014 kostet den samme leiligheten 1,8 millioner, viser tall fra DNB Eiendom. Prisene på små leiligheter er i realiteten doblet siden Arbeiderpartiet tok over makten i Oslo. I begynnelsen av september gikk en ettroms-leilighets på 19 kvm på Bjølsen for 3,5 millioner kroner.

Noe av det første vi må gjøre er å skrote eller justere Osloforbudet mot å bygge leiligheter som er under 35 kvm, men byrådspartiene vil ikke.

LES OGSÅ:

Les også

20 kvadratmeter hadde passet perfekt

Mangel på små leiligheter forplanter seg

I stedet for å ta inn over seg at de er inne i sitt åttende år med ansvar for boligpolitikken i Oslo, forsøker APs Mansoor Hussain å skylde på Høyre for at prisene stiger. Han viser blant annet til at Høyre er blant partiene, fra Rødt til Frp, som ønsker en noe lavere utnyttelse av et par boligprosjekter i Oslo. Samtidig unnlater å nevne at AP har sørget for færre boliger enn Høyre ønsket i andre prosjekter. En slik «bevisførsel» er ganske uinteressant for alle som ikke har råd til å flytte hit.

LES OGSÅ: Går til boligkrig med Høyre: – Skjønner ikke hvorfor han ikke er ærlig

Mangel på små leiligheter forplanter seg. I høst sto tusenvis på venteliste for studentbolig i Oslo. Mange bruker alt de har av penger på å skaffe seg et rom, en hybel eller et annet sted å sove. Studentsamskipnaden i Oslo er urolig for at studenter velger bort Oslo fordi de ikke har råd til å bo her. Vi risikerer at studenter etablerer seg andre steder i Norge, eller i utlandet, og skaper nye arbeidsplasser der. Det vil være en fallitterklæring for hovedstaden om vi ikke klarer å tiltrekke oss, og holde på de smarteste hodene.

Oslo er i dårligst i landet på oppstart

Det er om lag 90 000 studenter i Oslo, og 9 000 studentboliger. I år er bare 11 nye studentboliger tatt i bruk, og av de drøyt 2.300 nye boligene som er tatt i bruk siden 2015 er over 1 700 regulert mens Høyre styrte. Nylig stanset Ap-byrådet bygging av 100 nye studentboliger på Storo, mens staten stanset et annet prosjekt fordi stortinget har innført et regelverk som ekskluderer ideelle stiftelser fra å få gunstig finansiering gjennom Husbanken. Da blir det for dyrt for dem å bygge.

Vi har flere konkrete forslag til hvordan vi kan redusere presset i det ordinære leie- og eie-markedet på. Det må tenkes nytt, og stort. Ett av Høyres forslag er sørge for at det bygges minst 10 000 flere studentboliger i Oslo. Da må kommunen og private tomteeiere samarbeide, samtidig som kommunen må få opp reguleringstakten. I dag tar det om lag fem og et halvt år fra oppstartsmøtet til bystyret har fattet en beslutning. Oslo er i dårligst i landet på dette feltet. Med de menneskelige og økonomiske ressursene Oslo kommune har, burde det vært omvendt. Oslo burde vært best.

Det må bygges mer, og smartere. Vi kan for eksempel bygge nye spennende høyhus slik de har gjort i København. Der sto et 30 etasjers høyt bygg med 700 studentboliger ferdig rett før pandemien. Hvis man vil så får man det til.

Les flere debattinnlegg og Oslo-historier på Avisa Oslos debattside Oslodebatten