Allerede juni 2017 tok vi kontakt med Oslo kommune og byrådsavdelingen med et tilbud om å overta eiendommen G28 på Grønland, som på folkemunne heter Plakathuset. Et halvt år senere, i et møte januar 2018, bød vi én million for huset.

Det vi i realiteten gjorde var at vi tilbød Oslo kommune å slippe ansvaret for huset, et ansvar som er slett skjøttet. Vi fikk nei.

Delta i OsloDebatten

Har du en mening om denne saken, eller et annet tema? Send inn ditt debattinnlegg her

Oslo-folk har mange meninger om byen sin, og Avisa Oslo ønsker å publisere flere personlige og originale innlegg som beriker samfunnsdebatten.

Da vi tok kontakt med Oslo kommune sommeren 2017, var ambisjonen å få ta over et verneverdig hus som det finnes mange av i Oslo. Vi ville renovere det for bruk som regionskontor for våre ansatte, frivillige og de som støtter NMF, samtidig som vi ønsket å hedre Marcus Thrane med et minnesmerke over hans arbeid for arbeiderbevegelsen.

Det må også nevnes at vi i 2018 hadde en rekke møter med aktører innen arbeiderbevegelsen, inkludert LO sentralt, for å presentere ideen rundt huset. Tilbakemeldingene var positive, da det per i dag ikke finnes noe minnesmerke over Markus Thrane.

LES OGSÅ: Vil at kommunen skal selge Plakathuset: – En skam at det ikke er blitt gjort noe

Helt siden vi ble etablert i 1993 hatt arbeiderbevegelsen hatt som modell å bygge nedenfra ved folkelig engasjement. NMF jobber i tillegg til miljøvern også med bygningsvern, urbefolkning og ungdomsarbeid. All eiendom vi eier i dag er verneverdig, og vi har betydelig erfaring med å restaurere verneverdige bygg, blant annet Ludeboden i Bergen, hvor vi har kontorene våre i Bergen. Det er slik Plakathuset muligens trenger å bli jekket opp.

Nylig har vi vært i kontakt med Frp i Oslo ved finanspolitisk talsperson Lars Petter Solås, som sier han vil foreslå for sin gruppe i bystyret at de fremmer et forslag om salg av huset i budsjettet for 2023. Byrådssekretær i Oslo sier i en mail til NMF i oktober 2022 at et nytt vedtak i bystyret må på plass for å få avhendet bygget.

Marcus Thranes kone Josephine Thrane bodde i Plakathuset da mannen satt på Botsen for 200 år siden. Vi mener Plakathuset bør bevares som kulturminne for lokalhistorie i Oslo, arbeiderbevegelsen og for kvinnehistorie. Får vi overta vil vi døpe det om til Josephine Thranes hus.

Les flere debattinnlegg og Oslo-historier på Avisa Oslos debattside Oslodebatten

Les også

I den lille gaten der jeg bor får ikke husene puste

Les også

Kirkeristen - et grelt eksempel på offentlig forfall

Les også

Hvem eier tomme bygg i Oslo?

Les også

En stabeis av de helt sjeldne forandret hele bildet av Oslo