Arild Knutsen i Foreningen for human narkotikapolitikk går hardt ut mot Grønland Beboerforening, fordi vi ikke lenger vil akseptere et åpent rusmiljø midt i vårt boligområde, med barnehager og skoler som nærmeste naboer. Vi vil ikke lenger sitte passive og se på at barn og unges oppvekstmiljø ødelegges, og et sårt tiltrengt uteområde for befolkningen - Urtehagen - er okkupert av rusavhengige.

Det åpne rusmiljøet utafor Fyrlyset i Urtegata på Grønland har utviklet seg gradvis. Det oppsto først etter 2011, og forholdene har blitt verre og verre de siste årene.

Delta i OsloDebatten

Har du en mening om denne saken, eller et annet tema? Send inn ditt debattinnlegg her

Oslo-folk har mange meninger om byen sin, og Avisa Oslo ønsker å publisere flere personlige og originale innlegg som beriker samfunnsdebatten.

Uverdige forhold, både for rusavhengige og beboerne

Arild Knutsen tar feil når han hevder at det eneste vi er opptatt av er å få fjernet et plagsomt miljø fra vårt eget nabolag. Beboerforeningen mener at det ikke vil løse noen problemer om andre boligområder og barn og unge blir utsatt for det samme. Vi kan rett og slett ikke ha åpne rusmiljøer i boligområder. Rus og barn går ikke sammen.

Det åpne rusmiljøet har etablert seg i Urtegata/Urtehagen på grunn av lavterskeltilbudet Fyrlyset. For å få flyttet miljøet må også Fyrlyset flyttes. Beboerforeningen har forsøkt å ha dialog med Fyrlyset siden 2013, men Frelsesarmeen har ikke vært villig til å ta noe ansvar for det som skjer utafor døra si. I dag er forholdene uverdige både for de rusavhengige og for beboerne i område, og spesielt for barn og unge.

De rusavhengige er like ulike som alle andre mennesker. Noen er snille og vennlige, og andre er sinte og aggressive. Det er først og fremst rusatferden som er problematisk. Den gjør at den rusa personen ikke lenger tar vanlige hensyn: sprøyter kastes inn i barnehagen, urin og avføring havner hvor som helst, og miljøet er preget av høylytt krangel og slåssing.

Det selges og brukes dop åpenlyst, og personer blir uforutsigbare og vanskelig å lese - både på grunn av rus, men også psykiske problemer. Dette medfører en stor grad av utrygghet og redsel i nærmiljøet, og spesielt hos barn og unge. Det følger også en stor grad av forsøpling, innbrudd og annen kriminalitet.

Befolkningen blir ekskludert fra sitt eget nærmiljø, og ingen kan lenger bruke Urtehagen som en park. Om sommeren kan det også være vanskelig å bruke balkonger i boligene rett ved parken, på grunn av støy, roping og skriking, og på grunn av lukten hasjrøyk som gjør at folk må lukke dører og vinduer.

I Urtehagen er alt tillatt, et tilsynelatende lovtomt område hvor dopsalget foregår helt åpenlyst.

Ønsker ikke å sette vanskeligstilte grupper opp mot hverandre

De som lider aller mest under forholdene er barn og unge. Mellom 60 til 70 prosent av barna vokser opp i varig fattigdom. Det er i dette området det er størst trangboddhet og flest generelle levekårsutfordringer. Det er disse barna vi tilbyr de aller dårligste oppvekstsvilkårene i hele Norge, og det er uverdig.

Grønland Beboerforening har ikke noe ønske om på å sette vanskeligstilte grupper opp mot hverandre. Vi synes at de rusavhengige lever et uverdig liv på gata utafor Fyrlyset. Det er vanskelig å forstå at det å stå på utstilling og sette skudd for åpen scene, krangle, gjøre sitt fornødne, falle sammen av overdoser osv, er noe å beskytte.

Beboerforeningen synes at de rusavhengige fortjener bedre. Vi ønsker at de skal få være et sted hvor de blir bedre ivaretatt og hvor de slipper å stå på utstilling. Fyrlyset kan drive sin virksomhet hvor som helst. De er ikke avhengig av å gjøre det i Urtegata.

Barn og unge på Grønland kan i midlertid ikke flyttes på - de bor og vokser opp her.

Les flere debattinnlegg og Oslo-historier på Avisa Oslos nye debattside Oslodebatten

Les også

De vil bare ha oss vekk fra Grønland. Vekk fra akkurat der de bor

Les også

En trist rusmisbruker går til sengs i kveld. Hver dag må vi gjøre ting vi ikke liker for å overleve

Les også

Folk har i fortvilelse bygget om leiligheter for å få nattero

Les også

Bjørvikas skyskrapere overskygger det mangfoldige Grønland