Nylig skrev Mehmet Kaan Inan - utdanning- og kulturpolitisk talsperson i Oslo Høyre - et debattinnlegg i Oslodebatten som fikk meg til å lure på om han har blitt sosialdemokrat. Han snakket varmt om fellesskolen under overskriften «Du kan bli lege, selv om foreldrene dine er analfabeter.»

Høyres skolepolitikk dreier seg ofte om selektering og privatskoler. Dermed var det uventet å høre fra en Høyre-politiker at det ikke skal være sosioøkonomisk bakgrunn som bestemmer ungdommens skolefremtid.

Delta i OsloDebatten

Har du en mening om denne saken, eller et annet tema? Send inn ditt debattinnlegg her

Oslo-folk har mange meninger om byen sin, og Avisa Oslo ønsker å publisere flere personlige og originale innlegg som beriker samfunnsdebatten.

Uten foreldres lommebok

For omtrent 200 år siden startet tolv forretningsmenn fra Bergen kampen for en skole for alle. Den gangen var det bare de rikeste som kunne studere, fordi de hadde penger og høy status. Disse tolv arbeiderne mente at deres barn burde ha like rettigheter til skolegang som rikfolket. Takket være disse mennene har vi i dag en skole som sikrer at alle elever kan tilegne seg kunnskap, kulturell forståelse og en god framtid, uavhengig av bosted eller foreldrenes lommebok.

Den norske fellesskolen er en suksess og en kjemperessurs. Den fungerer som en felles arena der alle elever har like muligheter, kan oppleve mestring, trygghet, omsorg og inkludering. Statistisk sentralbyrå slapp akkurat de nyeste karaktertallene fra skoleåret 2021-2022, og Oslo-elever har fremdeles det høyeste karaktersnittet fra grunnskolen i landet, så dette er noe vi lykkes med her i byen.

Samtidig er det viktig å anerkjenne at barn har ulike forutsetninger for læring, og at det også innebærer en rett til tilpasset opplæring. Det å balansere disse ulike behovene i en storby som Oslo kan by på noen ekstra utfordringer. Høyres svar disse utfordringene i skolen har vært mer testing og privatisering.

LES OGSÅ: Frihet for kvinner handler om å ha egne penger

Privatskoler eller frukt og grønt?

De siste årene under Erna Solbergs regjering ble den offentlige pengebruken på privatskoler doblet, en økning fra tre til seks milliarder kroner. Det er penger som kunne vært brukt i den offentlige fellesskolen på flere lærere, bedre skolebygg og utearealer, aktivitetsskole, frukt og grønt med mer.

Det andre Høyre ser på som en løsning på skoleproblemer er mer testing av elevene. Jeg mener Oslos elever ikke kan testes til bedre resultater. Testing og måling har kun bidratt til mistillit og nedsnakking av enkelte skoler og lærere. Som politiker mener jeg det er viktig å lytte til fagfolk og bruke deres kompetanse som grunnlag for å løse utfordringer. Derfor er jeg glad for at det er satt ned et regjeringsoppnevnt utvalg som skal se nærmere på testing og hvordan vi måler kvalitet i skolen. Den utredningen kommer i 2023.

I den offentlige fellesskolen kan bli hva du vil, uavhengig av hvilken bakgrunn foreldrene dine har.

Dersom Høyre nå vil vekk fra privatiseringsjaget på utdanningsfeltet og heller satse på den offentlige fellesskolen, er det gledelige nyheter.

Les flere debattinnlegg og Oslo-historier på Avisa Oslos debattside Oslodebatten

Les også

Du kan bli lege, selv om foreldrene dine er analfabeter

Les også

Alle kan bli utsatt for mobbing, og alle kan bli mobbere

Les også

Delt by: Da skolekrets ble viktig informasjon i boligannonser

Les også

Jeg gjør mitt som mor, som muslim, og som en ansvarsfull borger